Język angielski w negocjacjach

Część I - Wstęp

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Stanowisko negocjacyjne

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Osiąganie porozumienia

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część IV - Przykładowe środowisko negocjacyjne - transakcje dotyczące nieruchomości

Please create an account of the appropriate type to view this video.


Test questions

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo