Część I - Wstęp

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Struktura typowej rozmowy konferencyjnej

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Przydatne słownictwo; radzenie sobie z problemami technicznymi

Please create an account of the appropriate type to view this video.