Język angielski w emailach


Please note that access to this video lesson requires a Getting Started or Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.

Utwórz konto

Część I - Wstęp, typowa konstrukcja wiadomości e-mail

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Słownictwo, alternatywy dla emaili

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Kultura biznesu

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część IV - Przykładowe emaile

Please create an account of the appropriate type to view this video.


Test questions

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo