Część I - Wstęp, typowa konstrukcja wiadomości e-mail

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Słownictwo, alternatywy dla emaili

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Kultura biznesu

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część IV - Przykładowe emaile

Please create an account of the appropriate type to view this video.