Część I - Wstęp, struktura prezentacji

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Prezentacja, reagowanie na pytania

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Kwestie techniczne

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część IV - Przykładowa prezentacja

Please create an account of the appropriate type to view this video.