Część I - Wprowadzenie; trendy z przeszłości

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Dotychczasowe trendy; obecne trendy; procenty

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II I - Przewidywane przyszłe trendy; podawanie przyczyn

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część IV - Ćwiczenia praktyczne

Please create an account of the appropriate type to view this video.