Please note that access to this video lesson requires a Getting Started or Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.

Utwórz konto

Część I - Przedstawianie się, rodzaje spotkań, najważniejsze dokumenty

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Część II - Udzielanie wyjaśnień, zadawanie pytań, wyrażanie zgody i dezaprobaty

Please create an account of the appropriate type to view this video.