Pierwszy okres warunkowy (if)

(First conditional (if))


Wstep

Pierwszego okresu warunkowego używamy do opisania prawdopodobnej sytuacji z przyszłości - czegoś co będzie lub nie będzie miało miejsca w przyszłości w zależności od tego czy dany warunek zostanie spełniony.

Przykłady
"If they win the match,   I will buy them dinner."  
Jeśli taki warunek zostanie spełniony ...   ... to się wydarzy.  
Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony ...   ... to się nie wydarzy.

"If you study hard,   you will pass the exam."  

"If she sings well,   she will win the competition."  

Form

Zdanie w pierwszym okresie warunkowym składa się z dwóch elementów: zdania z "if" oraz zdania głównego.

Do utworzenia zdania warunkowego z "if" używamy:
"if" + czasu teraźniejszego.

Do utworzenia zdania głównego używamy:
czasu teraźniejszego.


Kolejność w jakiej wystąpi zdanie z "if" nie jest istotna. W obu przypadkach zdanie będzie miało takie samo znaczenie:
Jeśli zdanie z "if" występuje jako pierwsze, musimy użyć przecinka rozdzielającego oba zdania.


Zamiast "if" możemy uży ć spójnika "when":
Na przykład:

Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach.
.
1)
If we visit grandma, she    us presents. (give)

 
2)
We    late for work if the car doesn’t start. (be)

 
3)
When I    home tonight, will you be there? (arrive)

 
4)
The dog will bark if anyone    to the house. (come)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania poprawnymi odpowiedziami a, b, c lub d:
.
1)
When you finish the report, I ____ it.
 

 

2)
She won't take the job if the pay ____ bad.
 

 

3)
If it rains, ____ at home?
 

 

4)
When the flowers ____, they'll be beautiful.
 

 

5)
He ____ to the meeting if the weather is bad.
 

 

6)
If she ____ the report today, she will start the next project.
 

 

Informacje dla średniozaawansowanych

Zamiast "if" możemy użyć spójnika "unless".

"Unless" może zastąpić "except if" lub "if + not".

Poniższe zdania mają takie samo znaczenie:

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video