Strona głównaGramatykaArkusze gramatyczne i testśrednio zaawansowanyDrugi okres warunkowy

Drugi okres warunkowy

(Second conditional)


Wstep


Drugiego okresu warunkowego używamy do opisania sytuacji w teraźniejszości, która nie jest prawdziwa, i rezultatu, który wyobrażamy sobie, że jest prawdziwy.

    If I took the bus, I would arrive at 7pm.     
Przyklady:

Forma - zdanie warunkowe i zdanie główne


Drugi okres warunkowy tworzymy przy użyciu zdania warunkowego i zdania głównego:
Kolejność zdań nie jest ważna: w obu przypadkach znaczenie całego zdania pozostanie takie samo.

Jeśli zdanie warunkowe umieścimy przed zdaniem głównym, musimy użyć przecinka:

Zdanie warunkowe Zdanie główne
"If" + Past Simple + przecinek "would" + bezokolicznik (bez "to")
If I took the bus, I would arrive at 7pm.
If I owned that house, I would paint it a different colour.
If I lived in Italy, I would learn to cook Italian food.
If you were me, would you take the train or the bus?
If Tom were rich, he would buy an expensive car.

Nie użyjemy przecinka jeśli zdanie główne umieścimy przed zdaniem warunkowym:

Zdanie główne Zdanie warunkowe
"would" + bezokolicznik (bez "to") "if" + Past Simple
I would arrive at 7pm if I took the bus.
I would paint that house a different colour if I owned it.
I would learn to cook Italian food if I lived in Italy.
Would you take the train or the bus if you were me?
Tom would buy an expensive car if he were rich.


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie w drugim okresie warunkowym:

 • If I to London, I would go to St. Paul’s cathedral. (go)
   
 • Jack and Emily would get a cat if they near a busy road. (not live)
   
 • I'd you to the Lake District if you came to London. (take)
   
 • If I gave you £100, what would you with it? (do)
   

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:Sprawdz wynik

Użycie "could" i "might"


W drugim okresie warunkowym oprócz "would" możemy użyć również "could" i "might".

If Tom were rich, he would buy an expensive car.Vocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video

Utwórz konto
Dostep wedlug typu konta:

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
 
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
 
Trener słownictwa biznesowego
 

Trener idiomów
 

Testy z pisowni
 

Ćwiczenia z grafów i wykresów
 

Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
 
Ćwiczenia z odmiany czasowników
 

Ćwiczenia z okresów warunkowych
 

Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania
 

Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening exercises (short-form) - save your score
 
Listening exercises (long-form)
 

Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
 
52 additional scenario-based exercises
 

Skup się na gramatyce
 

Liczby
 

Lekcje wideo
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Getting Started
Darmowy
Utwórz konto
 
Slownictwo
 
Business English vocabulary exercises - save your score
Trener slownictwa ogólnego – zapisz swój wynik, korzystaj z plików audio
Trener słownictwa biznesowego

Trener idiomów

Testy z pisowni

Ćwiczenia z grafów i wykresów

 
Gramatyka
 
Test gramatyczny – zapisz swój wynik
Ćwiczenia z odmiany czasowników

Ćwiczenia z okresów warunkowych

 
Ćwiczenia z czytania
 
Ćwiczenia z czytania

 
Ćwiczenia ze słuchania
 
Listening exercises (short-form) - save your score
Listening exercises (long-form)

 
Ćwiczenia ze słuchu
 
3 scenario-based exercises
52 additional scenario-based exercises

Skup się na gramatyce

Liczby

 
Lekcje wideo
 
4 video lessons
10 additional video lessons