Drugi okres warunkowy

(Second conditional)


Wstep


Drugiego okresu warunkowego używamy do opisania sytuacji w teraźniejszości, która nie jest prawdziwa, i rezultatu, który wyobrażamy sobie, że jest prawdziwy.

    If I took the bus, I would arrive at 7pm.     
Przyklady:

Forma - zdanie warunkowe i zdanie główne


Drugi okres warunkowy tworzymy przy użyciu zdania warunkowego i zdania głównego:
Kolejność zdań nie jest ważna: w obu przypadkach znaczenie całego zdania pozostanie takie samo.

Jeśli zdanie warunkowe umieścimy przed zdaniem głównym, musimy użyć przecinka:

Zdanie warunkowe Zdanie główne
"If" + Past Simple + przecinek "would" + bezokolicznik (bez "to")
If I took the bus, I would arrive at 7pm.
If I owned that house, I would paint it a different colour.
If I lived in Italy, I would learn to cook Italian food.
If you were me, would you take the train or the bus?
If Tom were rich, he would buy an expensive car.

Nie użyjemy przecinka jeśli zdanie główne umieścimy przed zdaniem warunkowym:

Zdanie główne Zdanie warunkowe
"would" + bezokolicznik (bez "to") "if" + Past Simple
I would arrive at 7pm if I took the bus.
I would paint that house a different colour if I owned it.
I would learn to cook Italian food if I lived in Italy.
Would you take the train or the bus if you were me?
Tom would buy an expensive car if he were rich.


Praktyka

Uzupełnij zdania właściwymi formami czasowników w nawiasach tworząc zdanie w drugim okresie warunkowym:
.
1)
If I    to London, I would go to St. Paul’s cathedral. (go)

 
2)
Jack and Emily would get a cat if they    near a busy road. (not live)

 
3)
I'd    you to the Lake District if you came to London. (take)

 
4)
If I gave you £100, what would you    with it? (do)

 

Dalsza praktyka

Wybierz właściwą odpowiedź a, b, c lub d:
.
1)
I would be surprised if she ____ the job.
 

 

2)
They ____ to Bolivia if they had the chance.
 

 

3)
Would you ____ to the conference if the company were paying for the tickets?
 

 

4)
I’d cook steak if he ____ meat.
 

 

5)
He ____ weight if he had a healthier diet.
 

 

6)
Sarah said she would come to the party with me if she ____ a headache.
 

 

Użycie "could" i "might"


W drugim okresie warunkowym oprócz "would" możemy użyć również "could" i "might".

If Tom were rich, he would buy an expensive car.


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video