Trzeci okres warunkowy

(Third conditional)


WstepTrzeciego okresu warunkowego uzywamy do opisania sytuacji hipotetycznych z przeszlosci oraz ich przypuszczalnych wyników. Zarówno o sytuacji jak i jej rezultacie mówimy w czasie przeszlym; sytuacja nie miala miejsca, dlatego jej wynik jest jedynie hipotetyczny:

    If I had woken up earlier, I wouldn’t have missed the train.          Rzeczywista sytuacja i jej wynik: Nie wstalem wczesnie, wiec spóznilem sie na pociag.

Przyklady:

Forma


Trzeci okres warunkowy tworzymy przy uzyciu zdania warunkowego i zdania glównego:
Kolejnosc zdan nie jest wazna: w obu przypadkach znaczenie calego zdania pozostanie takie samo.

Jesli zdanie warunkowe umiescimy przed zdaniem glównym, musimy uzyc przecinka:

Zdanie warunkowe Zdanie główne
"If" + Past Perfect + przecinek "would have" + forma past participle
If I’d woken up earlier, I wouldn’t have missed the train.
If she hadn’t got the job, she would have been very disappointed.
If they had known about the problems with the trains, they would have driven instead.
If I hadn’t eaten the fish, would I have got sick?

Nie użyjemy przecinka jeśli zdanie główne umieścimy przed zdaniem warunkowym:

Zdanie główne Zdanie warunkowe
"would have" + forma past participle "if" + Past Perfect
I wouldn’t have missed the train if I had woken up earlier.
She would have been very disappointed if she hadn’t got the job.
They would have driven if they had known about the problems with the trains.
Would I have got sick if I hadn’t eaten the fish?


Praktyka

.
1)
They’d have passed their exams if they    harder. (study)

 
2)
If he had followed the directions, he    on time. (arrive)

 
3)
Would you have guessed the ending of the film if you    the book. (not read)

 
4)
Sarah would    to Paris if she’d had enough time. (go)

 

Dalsza praktyka

Uzupelnij zdania, aby utworzyc trzeci okres warunkowy wybierajac poprawna odpowiedz a, b, c lub d:
.
1)
If he had known it was her birthday, he would ____ her a present.
 

 

2)
They wouldn’t have gone if they ____ it would be so crowded.
 

 

3)
Would you ____ to the conference if the company hadn’t paid for the tickets?
 

 

4)
I would ____ meat if I had known that you are vegetarian.
 

 

5)
If I ____ the menu, I wouldn’t have gone to the restaurant.
 

 

6)
If they ____ a map, would they have got lost?
 

 

Użycie "could" i "might"


Przy tworzeniu trzeciego okresu warunkowego zamiast "would" w zdaniu glównym mozemy uzyc takze "could" lub "might".


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Slownictwo


Vocabulary exercises:Wzbogac swoje slownictwo dzieki naszym trzem trenerom slówek:Ćwicz pisownię, korzystając z naszych trzech testów z pisowni:Przećwicz słownictwo związane z grafami i wykresami:
Ucz się słownictwa
Video lessons
 

Lekcje wideo


Skup sie na konkretnych aspektach angielskiego w biznesie korzystajac z naszych lekcji wideo:
 
Obejrzyj lekcję video