Βασική σειρά των επιθέτων

Βασική σειρά των επιθέτων


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄