Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου


Please see also the Trainer tab above.

Επιχειρησιακή επικοινωνία

Συναντήσεις
- mastered out of 23
Παρουσιάσεις
- mastered out of 10
Τεχνολογία παρουσίασης
- mastered out of 13
Ηλεκτρονικά μηνύματα - δομή ενός ηλεκτρονικού μηνύματος
- mastered out of 16
Ηλεκτρονικά μηνύματα - στέλνοντας και λαμβάνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα
- mastered out of 16
Συγγραφή επαγγελματικής αναφοράς
- mastered out of 14
Τηλεφωνικές κλήσεις
- mastered out of 25

Business life

Επιχειρησιακή κουλτούρα - θετικές πτυχές
- mastered out of 25
Επιχειρησιακή κουλτούρα - αρνητικές πτυχές
- mastered out of 4
Διαχείριση χρόνου
- mastered out of 19
Χρονοδιαγράμματα έργου
- mastered out of 9
Ο τομέας στον οποίο εργάζεστε
- mastered out of 19
Ο τομέας εργασίας στον οποίο εργάζεστε
- mastered out of 12
Εξοπλισμός γραφείου
- mastered out of 7

Business structure and funding

Εταιρική δομή
- mastered out of 6
Κεφάλαια και άλλα
- mastered out of 8
Χρηματιστήριο
- mastered out of 11

Mergers and acquisitions

Μέρη σε μία συναλλαγή
- mastered out of 13
Είδη συναλλαγής
- mastered out of 5
Διαδικασία συγχώνευσης και εξαγοράς
- mastered out of 10
Διαπραγμάτευση
- mastered out of 4
Δέουσα επιμέλεια
- mastered out of 15
Εκτέλεση διαπραγμάτευσης
- mastered out of 7

Στρατηγική


 
  Ξεκινήστε την εκπαίδευση

Ακόμα μαθαίνετεΣχεδόν τα κατακτήσατεΤα κατακτήσατε


Παρακαλώ κάντε ένα τεστ για να δείτε εδώ τα αποτελέσματά σας.Create an account
Please contact us to be informed when our Professional and Company accounts are available in your country.