Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου Επαγγελματική ζωή Ο τομέας στον οποίο εργάζεστε

The industry you work in

Ο τομέας στον οποίο εργάζεστε


This worksheet is part of our business English vocabulary trainer and includes:
  • audio files to help you with pronunciation
  • example sentences so that you can see the vocabulary in context
  • a vocabulary test so that you can test your understanding of the vocabulary in this worksheet.
Please note that access to this trainer requires a Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.


Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής