Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου Συγχωνεύσεις και εξαγορές Διαπραγμάτευση

Διαπραγμάτευση

Deal negotiationΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής