Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου Δομή και χρηματοδότηση επιχειρήσεων Κεφάλαια και άλλα

Equity and other

Κεφάλαια και άλλα


This worksheet is part of our business English vocabulary trainer and includes:
  • audio files to help you with pronunciation
  • example sentences so that you can see the vocabulary in context
  • a vocabulary test so that you can test your understanding of the vocabulary in this worksheet.
Please note that access to this trainer requires a Professional account - please create an account, or log in if you already have an account.

Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής