Μέρος 1 - Εισαγωγή, η διάρθρωση μιας παρουσίασης

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Παρουσίαση, ενασχόληση με ερωτήσεις

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Τεχνολογικά ζητήματα

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Παρουσίαση παραδειγμάτων

Please create an account of the appropriate type to view this video.