Μέρος 1 - Εισαγωγή, είδη συναντήσεων, βασικά έγγραφα

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Εξηγώντας ένα σημείο, κάνοντας ερωτήσεις, συμφωνώντας και διαφωνώντας

Please create an account of the appropriate type to view this video.