Επιχειρησιακή επικοινωνία Αγγλικά για συσκέψεις

Αγγλικά για συσκέψεις

Μέρος 1 - Εισαγωγή, είδη συναντήσεων, βασικά έγγραφα

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.

Μέρος 2 - Εξηγώντας ένα σημείο, κάνοντας ερωτήσεις, συμφωνώντας και διαφωνώντας

Παρακαλώ δημιούργησε ένα λογαριασμό για να παρακολουθήσεις αυτό το βίντεο.


Create an account

  • Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare
 • Getting started

  Δωρεάν
  Δημιούργησε λογαριασμό

  • 1Αριθμός σπουδαστών
  • Είσοδος στο τεστ γραμματικής
  • Είσοδος στο βιντεομάθημα:
  • Ίδρυση επιχείρησης στο Ηνωμένο Βασίλειο
  • Αγγλικά για email
  • English for presentations
  • Αγγλικά για συσκέψεις
  • English for telephone calls
  • Αγγλικά για το ποδόσφαιρο 1
  • Εισαγωγή στον Shakespeare