Σχηματισμοί ρήματος: γερούνδιο ή απαρέμφατο

Σχηματισμοί ρήματος: γερούνδιο ή απαρέμφατο


▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄ ▄▄▄▄▄