Αγγλικά για σύνταξη επιχειρησιακής έκθεσης

Μέρος 1 - Εισαγωγή: επισκόπηση της δομής μιας αναφοράς

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Τμήματα αναφοράς - σύνοψη, εισαγωγή

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Τμήματα αναφοράς - προσέγγιση, ανάλυση

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Τμήματα αναφοράς - συμπεράσματα και προτάσεις

Please create an account of the appropriate type to view this video.


Test questions

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Σχετικά links


 Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής: