Αγγλικά για κλήσεις συνδιάσκεψης

Μέρος 1 - Εισαγωγή

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Η δομή μιας τυπικής τηλεδιάσκεψης

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Χρήσιμο λεξιλόγιο? ενασχόληση με δυνητικά τεχνικά ζητήματα

Please create an account of the appropriate type to view this video.


Test questions

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Σχετικά links


 Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής: