Μέρος 1 - Εισαγωγή

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Η δομή μιας τυπικής τηλεδιάσκεψης

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Χρήσιμο λεξιλόγιο? ενασχόληση με δυνητικά τεχνικά ζητήματα

Please create an account of the appropriate type to view this video.