Μέρος 1 - Εισαγωγή: ετήσια αποτελέσματα

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Ετήσια αποτελέσματα με συγκριτικά στοιχεία

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Αναμενόμενα αποτελέσματα για το σύνολο του έτους με συγκριτικά στοιχεία

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Ασκήσεις πρακτικής

Please create an account of the appropriate type to view this video.