Μέρος 1 - Εισαγωγή, πώς να κάνεις μια τηλεφωνική κλήση

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Το να δέχεσαι μια τηλεφωνική κλήση

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Χρήσιμο λεξιλόγιο

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Εξάσκηση σε τηλεφωνικές κλήσεις

Please create an account of the appropriate type to view this video.