Αγγλικά για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων

Μέρος 1 - Εισαγωγή

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 2 - Συμβαλλόμενα μέρη? καθορισμός στόχων και στρατηγικής? προέλευση συμφωνίας

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 3 - Αξιολόγηση? διαπραγμάτευση? δέουσα επιμέλεια

Please create an account of the appropriate type to view this video.

Μέρος 4 - Χρηματοδότηση? εκτέλεση συμφωνίας? ολοκλήρωση

Please create an account of the appropriate type to view this video.


Test questions

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Σχετικά links


 Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής: