Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Opisywanie ludzi Twój zawód

Your profession

Twój zawód

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Your profession

Twój zawód


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

What is your job? Jaki zawód Pan/Pani wykonuje? “What is your job?” “I’m an engineer.”

0/0

What is your profession? Kim jest Pan/Pani z zawodu? “What is your profession? I’m a solicitor.”

0/0

I work as a/an .... Pracuję jako ... “I trained as an accountant but I now work as an operations manager.”

0/0

I trained as a/an ... Szkoliłem się na ... “I trained as a pharmacist.”

“I trained as an accountant but I now work as an operations manager.”

0/0

an accountant księgowy “What is your job?” “I’m an accountant.”

0/0

an architect architekt “I'm an architect.”

0/0

a civil servant urzędnik państwowy “I'm a civil servant.”

0/0

a doctor lekarz “I'm a doctor.”

0/0

an engineer inżynier “I'm an engineer.”

0/0

a lawyer prawnik “I'm a lawyer.”

0/0

a pilot pilot “I'm a pilot.”

0/0

a solicitor radca prawny “I’m a solicitor.”

0/0

a teacher nauczyciel “I'm a teacher.”

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

What is your job?
Jaki zawód Pan/Pani wykonuje?
“What is your job?” “I’m an engineer.”

0/0

What is your profession?
Kim jest Pan/Pani z zawodu?
“What is your profession? I’m a solicitor.”

0/0

I work as a/an ....
Pracuję jako ...
“I trained as an accountant but I now work as an operations manager.”

0/0

I trained as a/an ...
Szkoliłem się na ...
“I trained as a pharmacist.”

“I trained as an accountant but I now work as an operations manager.”

0/0

an accountant
księgowy
“What is your job?” “I’m an accountant.”

0/0

an architect
architekt
“I'm an architect.”

0/0

a civil servant
urzędnik państwowy
“I'm a civil servant.”

0/0

a doctor
lekarz
“I'm a doctor.”

0/0

an engineer
inżynier
“I'm an engineer.”

0/0

a lawyer
prawnik
“I'm a lawyer.”

0/0

a pilot
pilot
“I'm a pilot.”

0/0

a solicitor
radca prawny
“I’m a solicitor.”

0/0

a teacher
nauczyciel
“I'm a teacher.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Create an account