Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Opisywanie ludzi Przedstawianie się

Przedstawianie się

Introducing yourself

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Twoje imię

Your name


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

What's your name? Jak ma Pan/Pani na imię? ‘What's your name?’ ‘My name is ...’

This is the conversational form of ‘What is your name.’

0/0

My name is ... Mam na imię ... ‘My name is ...’

0/0

a first name imię ‘My first name is ....’

0/0

a surname nazwisko ‘My surname is ....’

Sometimes you will hear ‘My last name is ...’.
Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

What's your name?
Jak ma Pan/Pani na imię?
‘What's your name?’ ‘My name is ...’

This is the conversational form of ‘What is your name.’

0/0

My name is ...
Mam na imię ...
‘My name is ...’

0/0

a first name
imię
‘My first name is ....’

0/0

a surname
nazwisko
‘My surname is ....’

Sometimes you will hear ‘My last name is ...’.

Twój wiek

Your age


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

How old are you? Ile ma Pan/Pani lat? ‘How old are you?’ ‘I'm fifty years old.’ (or: ‘I'm fifty’)

0/0

I'm ... years old. Mam ... lat. ‘I’m fifty years old.’

0/0

What's your date of birth? Jaka jest Pana/Pani data urodzenia? ‘What's your date of birth?’ ‘My date of birth is 1st January 1970.’

0/0

My date of birth is ..... Urodziłem się ..... ‘My date of birth is 1st January 1970.’

0/0

When's your birthday? Kiedy ma Pan/Pani urodziny? ‘When is your birthday?’ ‘My birthday is on the 1st of June.’

This is the conversational form of ‘When is your birthday?’
Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

How old are you?
Ile ma Pan/Pani lat?
‘How old are you?’ ‘I'm fifty years old.’ (or: ‘I'm fifty’)

0/0

I'm ... years old.
Mam ... lat.
‘I’m fifty years old.’

0/0

What's your date of birth?
Jaka jest Pana/Pani data urodzenia?
‘What's your date of birth?’ ‘My date of birth is 1st January 1970.’

0/0

My date of birth is .....
Urodziłem się .....
‘My date of birth is 1st January 1970.’

0/0

When's your birthday?
Kiedy ma Pan/Pani urodziny?
‘When is your birthday?’ ‘My birthday is on the 1st of June.’

This is the conversational form of ‘When is your birthday?’

Twoja narodowość

Your nationality


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a nationality narodowość ‘What's your nationality?’ ‘I'm French.’

0/0

What's your nationality? Jaka jest Pana/Pani narodowość? ‘What’s your nationality?’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a nationality
narodowość
‘What's your nationality?’ ‘I'm French.’

0/0

What's your nationality?
Jaka jest Pana/Pani narodowość?
‘What’s your nationality?’

Gdzie mieszkasz

Where you live


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

Where do you live? Gdzie Pan/Pani mieszka? ‘Where do you live?’ ‘I live in Moscow.’

0/0

I live in ... Mieszkam w ... ‘Where do you live?’ ‘I live in London.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

Where do you live?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
‘Where do you live?’ ‘I live in Moscow.’

0/0

I live in ...
Mieszkam w ...
‘Where do you live?’ ‘I live in London.’

Twoje dane kontaktowe

Your contact details


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an email address adres email ‘What is your email address?’ ‘My email address is ...’

The @ symbol is pronounced the same as the word ‘at’

0/0

a telephone number numer telefonu ‘What is your telephone number?’ ‘My telephone number is ........’

When saying telephone numbers, zero (0) is usually pronounced as the letter ‘o’.

0/0

a Facebook account konto na Facebooku ‘Do you have a Facebook account?’

0/0

What's your address? Jaki jest Pana/Pani adres? ‘What is your address?’ ‘My address is 1 High Street, London.’

0/0

My address is ... Mój adres to ... ‘My address is 1 High Street, Anytown.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an email address
adres email
‘What is your email address?’ ‘My email address is ...’

The @ symbol is pronounced the same as the word ‘at’

0/0

a telephone number
numer telefonu
‘What is your telephone number?’ ‘My telephone number is ........’

When saying telephone numbers, zero (0) is usually pronounced as the letter ‘o’.

0/0

a Facebook account
konto na Facebooku
‘Do you have a Facebook account?’

0/0

What's your address?
Jaki jest Pana/Pani adres?
‘What is your address?’ ‘My address is 1 High Street, London.’

0/0

My address is ...
Mój adres to ...
‘My address is 1 High Street, Anytown.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto