Strona główna Vocabulary Trener słównictwa biznesowego Business life Funkcja biznesowa, w której pracujesz

The business function you work in

Funkcja biznesowa, w której pracujesz


Create an account
Please contact us to be informed when our Professional and Company accounts are available in your country.