Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Kosmos Astronomia

Astronomia

Astronomy

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Astronomia

Astronomy


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an astronomer astronom ‘The talk was given by a famous astronomer.’

0/0

astronomy astronomia ‘I studied astronomy at university.’

0/0

an eclipse zaćmienie ‘Did you see the lunar eclipse?’

This can be ‘a solar eclipse’ (an eclipse of the Sun) or ‘a lunar eclipse’ (an eclipse of the Moon)

0/0

a radio telescope radioteleskop ‘The government has announced funding for a new radio telescope.’

0/0

a telescope teleskop ‘I’m building a telescope.’

0/0

a planetarium planetarium ‘We visited a planetarium while on holiday.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an astronomer
astronom
‘The talk was given by a famous astronomer.’

0/0

astronomy
astronomia
‘I studied astronomy at university.’

0/0

an eclipse
zaćmienie
‘Did you see the lunar eclipse?’

This can be ‘a solar eclipse’ (an eclipse of the Sun) or ‘a lunar eclipse’ (an eclipse of the Moon)

0/0

a radio telescope
radioteleskop
‘The government has announced funding for a new radio telescope.’

0/0

a telescope
teleskop
‘I’m building a telescope.’

0/0

a planetarium
planetarium
‘We visited a planetarium while on holiday.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto


Related links