Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Transport Podróżowanie rowerem

Podróżowanie rowerem

Travelling by bicycle

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Rodzaje rowerów

Types of bicycle


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a bicycle rower ‘I’ve just bought a new bicycle so that I can cycle from London to Paris.’

Also ‘a bike’

0/0

a mountain bike rower górski ‘I’ve just bought a new mountain bike, so I’ll probably take it with me on holiday.’

0/0

a racing bike rower szosowy ‘I’m taking part in a cycle race at the weekend, so I’ve just bought a new racing bike.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a bicycle
rower
‘I’ve just bought a new bicycle so that I can cycle from London to Paris.’

Also ‘a bike’

0/0

a mountain bike
rower górski
‘I’ve just bought a new mountain bike, so I’ll probably take it with me on holiday.’

0/0

a racing bike
rower szosowy
‘I’m taking part in a cycle race at the weekend, so I’ve just bought a new racing bike.’

Podróżowanie rowerem

Travelling by bicycle


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to brake hamować ‘Make sure you brake early when approaching the bend.’

0/0

to change gear zmieniać przerzutki ‘Pull the lever to change gear.’

0/0

to pedal pedałować ‘We had to pedal quite hard to get up the hill.’

0/0

to ride a bicycle jeździć na rowerze ‘I’ve never learnt to ride a bicycle.’

0/0

to steer kierować ‘It's quite difficult to steer my bicycle.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to brake
hamować
‘Make sure you brake early when approaching the bend.’

0/0

to change gear
zmieniać przerzutki
‘Pull the lever to change gear.’

0/0

to pedal
pedałować
‘We had to pedal quite hard to get up the hill.’

0/0

to ride a bicycle
jeździć na rowerze
‘I’ve never learnt to ride a bicycle.’

0/0

to steer
kierować
‘It's quite difficult to steer my bicycle.’

Problemy

Problems


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to fall off a bicycle spaść z roweru ‘I fell off my bicycle and had to walk the rest of the way.’

0/0

to have a flat tyre złapać gumę ‘I was delayed on the way here as I had a flat tyre.’

0/0

to have a puncture mieć przebitą dętkę ‘I rode over a nail and now I have a puncture.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to fall off a bicycle
spaść z roweru
‘I fell off my bicycle and had to walk the rest of the way.’

0/0

to have a flat tyre
złapać gumę
‘I was delayed on the way here as I had a flat tyre.’

0/0

to have a puncture
mieć przebitą dętkę
‘I rode over a nail and now I have a puncture.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto