Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Liczby Prosta matematyka

Prosta matematyka

Simple maths

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Dodawanie

Addition


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to add dodawać ‘Don’t forget to add VAT to the total figure.’

VAT = ‘value added tax’

0/0

four plus four equals eight cztery plus cztery równa się osiem ‘Four plus four equals eight.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to add
dodawać
‘Don’t forget to add VAT to the total figure.’

VAT = ‘value added tax’

0/0

four plus four equals eight
cztery plus cztery równa się osiem
‘Four plus four equals eight.’

Odejmowanie

Subtraction


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to subtract odejmować ‘Subtract the cost of sales from the sales figure to give the gross profit.’

0/0

three minus two equals one trzy minus dwa równa się jeden ‘Three minus two equals one.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to subtract
odejmować
‘Subtract the cost of sales from the sales figure to give the gross profit.’

0/0

three minus two equals one
trzy minus dwa równa się jeden
‘Three minus two equals one.’

Mnożenie

Multiplication


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to multiply by mnożyć przez ‘Multiply the cost of each unit by the number of units to calculate the total cost.’

0/0

four times two equals eight cztery razy dwa równa się osiem ‘Four times two equals eight.’

0/0

four multiplied by two equals eight cztery pomnożone przez dwa równa się osiem ‘Four multiplied by two equals eight.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to multiply by
mnożyć przez
‘Multiply the cost of each unit by the number of units to calculate the total cost.’

0/0

four times two equals eight
cztery razy dwa równa się osiem
‘Four times two equals eight.’

0/0

four multiplied by two equals eight
cztery pomnożone przez dwa równa się osiem
‘Four multiplied by two equals eight.’

Dzielenie

Division


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to divide by dzielić przez ‘Eight divided by four equals two.’

0/0

twenty divided by four equals five dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć ‘Twenty divided by four equals five.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to divide by
dzielić przez
‘Eight divided by four equals two.’

0/0

twenty divided by four equals five
dwadzieścia podzielone przez cztery równa się pięć
‘Twenty divided by four equals five.’

Inne

Other


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to the power of do potęgi ‘Two to the power of three equals eight.’

0/0

square root pierwiastek kwadratowy ‘The square root of nine is three.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to the power of
do potęgi
‘Two to the power of three equals eight.’

0/0

square root
pierwiastek kwadratowy
‘The square root of nine is three.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto