Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Opisywanie miejsc Atrakcje turystyczne

Tourist attractions

Atrakcje turystyczne

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Types of tourist attraction

Rodzaje atrakcji turystycznych


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an aquarium akwarium “There is a large aquarium in Plymouth.”

0/0

an art gallery galeria sztuki “I’d like to visit an art gallery tomorrow.”

0/0

a botanical garden ogród botaniczny “We visited the botanical gardens this afternoon.”

0/0

a castle zamek “Windsor Castle is one of the oldest and largest castles in the world.”

0/0

a historic monument zabytek historyczny “There are a number of historic monuments in the old town.”

0/0

a museum muzeum “The British Museum is close to Tottenham Court Road tube station.”

0/0

a stately home rezydencja “My National Trust membership enables me to visit many stately homes.”

0/0

a zoo zoo “London Zoo is located in Regent’s Park.”

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an aquarium
akwarium
“There is a large aquarium in Plymouth.”

0/0

an art gallery
galeria sztuki
“I’d like to visit an art gallery tomorrow.”

0/0

a botanical garden
ogród botaniczny
“We visited the botanical gardens this afternoon.”

0/0

a castle
zamek
“Windsor Castle is one of the oldest and largest castles in the world.”

0/0

a historic monument
zabytek historyczny
“There are a number of historic monuments in the old town.”

0/0

a museum
muzeum
“The British Museum is close to Tottenham Court Road tube station.”

0/0

a stately home
rezydencja
“My National Trust membership enables me to visit many stately homes.”

0/0

a zoo
zoo
“London Zoo is located in Regent’s Park.”

Things to do

Atrakcje


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to go on a guided tour iść na wycieczkę z przewodnikiem “If you visit the British Museum, you should go on a guided tour of the exhibits.”

0/0

to take photographs robić zdjęcia “I enjoy taking photographs when I visit new cities.”

0/0

to send a postcard wysłać pocztówkę “Please send me a postcard!”

0/0

to queue stać w kolejce “We queued for hours to get into the gallery.”

0/0

to take a tour on an open-top bus pojechać na wycieczkę odkrytym autobusem “When we went to Windsor, we took a tour on an open-top bus.”

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

to go on a guided tour
iść na wycieczkę z przewodnikiem
“If you visit the British Museum, you should go on a guided tour of the exhibits.”

0/0

to take photographs
robić zdjęcia
“I enjoy taking photographs when I visit new cities.”

0/0

to send a postcard
wysłać pocztówkę
“Please send me a postcard!”

0/0

to queue
stać w kolejce
“We queued for hours to get into the gallery.”

0/0

to take a tour on an open-top bus
pojechać na wycieczkę odkrytym autobusem
“When we went to Windsor, we took a tour on an open-top bus.”

Other

Inne


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a guidebook przewodnik (książka) “I bought a guidebook and a map from the tourist information office.”

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a guidebook
przewodnik (książka)
“I bought a guidebook and a map from the tourist information office.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.