Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Liczby Liczby całkowite większe niż 1000

Liczby całkowite większe niż 1000

Whole numbers greater than 1000

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Liczby całkowite powyżej 1000

Whole numbers greater than 1000


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

two thousand dwa tysiące ‘One thousand nine hundred and ninety-nine plus one equals two thousand.’

0/0

ten thousand dziesięć tysięcy ‘Nine thousand plus one thousand equals ten thousand.’

0/0

one hundred thousand sto tysięcy ‘The population of the town is around one hundred thousand.’

0/0

one million milion ‘We sold over one million units last year.’

0/0

one billion miliard ‘Our sales should exceed one billion pounds next year.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

two thousand
dwa tysiące
‘One thousand nine hundred and ninety-nine plus one equals two thousand.’

0/0

ten thousand
dziesięć tysięcy
‘Nine thousand plus one thousand equals ten thousand.’

0/0

one hundred thousand
sto tysięcy
‘The population of the town is around one hundred thousand.’

0/0

one million
milion
‘We sold over one million units last year.’

0/0

one billion
miliard
‘Our sales should exceed one billion pounds next year.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto