Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Media Gazety

Gazety

Newspapers

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Gazety

Newspapers


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an article artykuł ‘There’s an interesting article in the paper today about a new start-up hub.’

0/0

a column kolumna ‘She writes a column for a Sunday paper.’

0/0

a daily paper gazeta codzienna ‘I don’t buy a daily paper very often.’

0/0

an editor redaktor ‘A new editor has been appointed.’

0/0

the front page pierwsza strona ‘What’s on the front page today?’

0/0

a headline nagłówek ‘All the headlines are about the football finals today.’

0/0

a journalist dziennikarz ‘He’s a journalist based in Paris.’

0/0

a Sunday paper gazeta niedzielna ‘Can you buy a Sunday paper while you’re at the supermarket?’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

an article
artykuł
‘There’s an interesting article in the paper today about a new start-up hub.’

0/0

a column
kolumna
‘She writes a column for a Sunday paper.’

0/0

a daily paper
gazeta codzienna
‘I don’t buy a daily paper very often.’

0/0

an editor
redaktor
‘A new editor has been appointed.’

0/0

the front page
pierwsza strona
‘What’s on the front page today?’

0/0

a headline
nagłówek
‘All the headlines are about the football finals today.’

0/0

a journalist
dziennikarz
‘He’s a journalist based in Paris.’

0/0

a Sunday paper
gazeta niedzielna
‘Can you buy a Sunday paper while you’re at the supermarket?’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto


Related links

You might also be interested in: