Liczby całkowite do 1000

Whole numbers up to 1000

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Liczby całkowite do 1000

Whole numbers up to 1000


Twój wynik Slownictwo Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

one jeden ‘One plus two equals three.’

0/0

two dwa ‘Two minus three equals minus one.’

0/0

three trzy ‘Three times four equals twelve.’

0/0

four cztery ‘Two times two equals four.’

0/0

five pięć ‘Two plus three equals five.’

0/0

six sześć ‘Six plus four equals ten.’

0/0

seven siedem ‘Seven less one equals six.’

0/0

eight osiem ‘Eight plus eight equals sixteen.’

0/0

nine dziewięć ‘Three squared is nine.’

0/0

ten dziesięć ‘Ten plus zero equals ten.’

0/0

eleven jedenaście ‘Ten plus one equals eleven.’

0/0

twelve dwanaście ‘Two times six equals twelve.’

0/0

thirteen trzynaście ‘Twenty-six divided by two equals thirteen.’

0/0

fourteen czternaście ‘Two times seven equals fourteen.’

0/0

fifteen piętnaście ‘Forty-five divided by three is fifteen.’

0/0

sixteen szesnaście ‘Two to the power of four is sixteen.’

0/0

seventeen siedemnaście ‘Eighteen less one is seventeen.’

0/0

eighteen osiemnaście ‘Eighteen plus four equals twenty-two.’

0/0

nineteen dziewiętnaście ‘Twenty minus one is nineteen.’

0/0

twenty dwadzieścia ‘Twenty multiplied by one is twenty.’

0/0

twenty-one dwadzieścia jeden ‘Twenty plus one equals twenty-one.’

0/0

twenty-two dwadzieścia dwa ‘Thirty minus eight equals twenty-two.’

0/0

twenty-three dwadzieścia trzy ‘Twenty-two plus one is twenty-three.’

0/0

twenty-four dwadzieścia cztery ‘Two hundred and forty divided by ten is twenty-four.’

0/0

twenty-five dwadzieścia pięć ‘Twenty plus five equals twenty-five.’

0/0

twenty-six dwadzieścia sześć ‘Fifty-two divided by two equals twenty-six.’

0/0

twenty-seven dwadzieścia siedem ‘Twenty plus seven equals twenty-seven.’

0/0

twenty-eight dwadzieścia osiem ‘Fourteen times two equals twenty-eight.’

0/0

twenty-nine dwadzieścia dziewięć ‘Twenty-eight plus one equals twenty-nine.’

0/0

thirty trzydzieści ‘Fifteen multiplied by two equals thirty.’

0/0

forty czterdzieści ‘Thirty plus ten equals forty.’

0/0

fifty pięćdziesiąt ‘Two hundred divided by four equals fifty.’

0/0

sixty sześćdziesiąt ‘Three times twenty equals sixty.’

0/0

seventy siedemdziesiąt ‘Sixty plus ten equals seventy.’

0/0

eighty osiemdziesiąt ‘The company has eighty employees.’

0/0

ninety dziewięćdziesiąt ‘We receive around ninety orders a day.’

0/0

one hundred sto ‘We stock over one hundred different products.’

0/0

two hundred dwieście ‘There are two hundred shops in the town centre.’

0/0

one thousand tysiąc ‘We have one thousand regular customers.’

Twój wynik Slownictwo, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

one
jeden
‘One plus two equals three.’

0/0

two
dwa
‘Two minus three equals minus one.’

0/0

three
trzy
‘Three times four equals twelve.’

0/0

four
cztery
‘Two times two equals four.’

0/0

five
pięć
‘Two plus three equals five.’

0/0

six
sześć
‘Six plus four equals ten.’

0/0

seven
siedem
‘Seven less one equals six.’

0/0

eight
osiem
‘Eight plus eight equals sixteen.’

0/0

nine
dziewięć
‘Three squared is nine.’

0/0

ten
dziesięć
‘Ten plus zero equals ten.’

0/0

eleven
jedenaście
‘Ten plus one equals eleven.’

0/0

twelve
dwanaście
‘Two times six equals twelve.’

0/0

thirteen
trzynaście
‘Twenty-six divided by two equals thirteen.’

0/0

fourteen
czternaście
‘Two times seven equals fourteen.’

0/0

fifteen
piętnaście
‘Forty-five divided by three is fifteen.’

0/0

sixteen
szesnaście
‘Two to the power of four is sixteen.’

0/0

seventeen
siedemnaście
‘Eighteen less one is seventeen.’

0/0

eighteen
osiemnaście
‘Eighteen plus four equals twenty-two.’

0/0

nineteen
dziewiętnaście
‘Twenty minus one is nineteen.’

0/0

twenty
dwadzieścia
‘Twenty multiplied by one is twenty.’

0/0

twenty-one
dwadzieścia jeden
‘Twenty plus one equals twenty-one.’

0/0

twenty-two
dwadzieścia dwa
‘Thirty minus eight equals twenty-two.’

0/0

twenty-three
dwadzieścia trzy
‘Twenty-two plus one is twenty-three.’

0/0

twenty-four
dwadzieścia cztery
‘Two hundred and forty divided by ten is twenty-four.’

0/0

twenty-five
dwadzieścia pięć
‘Twenty plus five equals twenty-five.’

0/0

twenty-six
dwadzieścia sześć
‘Fifty-two divided by two equals twenty-six.’

0/0

twenty-seven
dwadzieścia siedem
‘Twenty plus seven equals twenty-seven.’

0/0

twenty-eight
dwadzieścia osiem
‘Fourteen times two equals twenty-eight.’

0/0

twenty-nine
dwadzieścia dziewięć
‘Twenty-eight plus one equals twenty-nine.’

0/0

thirty
trzydzieści
‘Fifteen multiplied by two equals thirty.’

0/0

forty
czterdzieści
‘Thirty plus ten equals forty.’

0/0

fifty
pięćdziesiąt
‘Two hundred divided by four equals fifty.’

0/0

sixty
sześćdziesiąt
‘Three times twenty equals sixty.’

0/0

seventy
siedemdziesiąt
‘Sixty plus ten equals seventy.’

0/0

eighty
osiemdziesiąt
‘The company has eighty employees.’

0/0

ninety
dziewięćdziesiąt
‘We receive around ninety orders a day.’

0/0

one hundred
sto
‘We stock over one hundred different products.’

0/0

two hundred
dwieście
‘There are two hundred shops in the town centre.’

0/0

one thousand
tysiąc
‘We have one thousand regular customers.’

Inne

Other


Twój wynik Slownictwo Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

even parzysty ‘Two, four, and six are even numbers.’

0/0

odd nieparzysty ‘One, three, and five are odd numbers.’

Twój wynik Slownictwo, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

even
parzysty
‘Two, four, and six are even numbers.’

0/0

odd
nieparzysty
‘One, three, and five are odd numbers.’