Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Transport Drogi

Drogi

Roads

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Rodzaje dróg

Types of road


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a minor road droga boczna ‘Our sat nav took us on a number of minor roads to get here, so it took us longer than expected.’

0/0

a main road droga główna ‘Our offices are located close to the main road between Brighton and Gatwick.’

0/0

a dual carriageway droga dwujezdniowa ‘It’s quicker to take the dual carriageway to the port.’

American English = ‘a divided highway’

0/0

a motorway autostrada ‘There are long delays on the motorway, so I suggest you take an alternative route.’

American English = ‘a freeway’
Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a minor road
droga boczna
‘Our sat nav took us on a number of minor roads to get here, so it took us longer than expected.’

0/0

a main road
droga główna
‘Our offices are located close to the main road between Brighton and Gatwick.’

0/0

a dual carriageway
droga dwujezdniowa
‘It’s quicker to take the dual carriageway to the port.’

American English = ‘a divided highway’

0/0

a motorway
autostrada
‘There are long delays on the motorway, so I suggest you take an alternative route.’

American English = ‘a freeway’

Na autostradzie

On the motorway


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a central reservation pas rozdziału ‘There’s a lot of litter in the central reservation.’

0/0

a hard shoulder pobocze ‘I think the car has a flat tyre. I’ll pull onto the hard shoulder.’

0/0

a lane pas ruchu ‘Stay in the left lane at the junction to turn left onto Station Road.’

This is in the sense of a lane on a motorway or dual carriageway. ‘A lane’ is also used for a small road typically in the countryside.

0/0

a motorway service station miejsce obsługi podróżnych ‘This is the last motorway service station for thirty miles.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a central reservation
pas rozdziału
‘There’s a lot of litter in the central reservation.’

0/0

a hard shoulder
pobocze
‘I think the car has a flat tyre. I’ll pull onto the hard shoulder.’

0/0

a lane
pas ruchu
‘Stay in the left lane at the junction to turn left onto Station Road.’

This is in the sense of a lane on a motorway or dual carriageway. ‘A lane’ is also used for a small road typically in the countryside.

0/0

a motorway service station
miejsce obsługi podróżnych
‘This is the last motorway service station for thirty miles.’

Drogi

Roads


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a cat's eye kocie oko (światło odblaskowe) ‘The fog was pretty bad, but the cat's eyes made it easier to see where the road was.’

0/0

a junction skrzyżowanie ‘Go straight over the junction then turn right at the petrol station.’

0/0

a one-way street ulica jednokierunkowa ‘You can’t turn left here - it’s a one-way street.’

0/0

a pedestrian crossing przejście z sygnalizacją świetlną ‘It’s safer to use the pedestrian crossing further down the road.’

This is also known as a ‘pelican crossing’.

0/0

a petrol station stacja benzynowa ‘Are there any petrol stations near here? I’m running low on petrol.’

American English = ‘a gas station’

0/0

a pothole dziura w jezdni ‘We hit a pothole on the way here. I think the wheel is damaged.’

0/0

a road sign znak drogowy ‘There are a lot of road signs at the junction, it’s quite confusing.’

0/0

a roundabout rondo ‘Our head office is located just off the roundabout at the end of the dual carriageway.’

American English = ‘a traffic circle’

0/0

a slip road wjazd lub zjazd z autostrady ‘Take the slip road onto the motorway.’

0/0

a speed camera fotoradar ‘There are a number of speed cameras on the dual carriageway.’

0/0

a street light latarnia uliczna ‘There are no street lights along this stretch of road.’

0/0

traffic lights sygnalizacja świetlna ‘The traffic lights have stopped working so there are long delays.’

0/0

a zebra crossing przejście dla pieszych oznaczone pasami ‘The new zebra crossing has made it safer to cross the road.’

American English = ‘a cross walk’
Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a cat's eye
kocie oko (światło odblaskowe)
‘The fog was pretty bad, but the cat's eyes made it easier to see where the road was.’

0/0

a junction
skrzyżowanie
‘Go straight over the junction then turn right at the petrol station.’

0/0

a one-way street
ulica jednokierunkowa
‘You can’t turn left here - it’s a one-way street.’

0/0

a pedestrian crossing
przejście z sygnalizacją świetlną
‘It’s safer to use the pedestrian crossing further down the road.’

This is also known as a ‘pelican crossing’.

0/0

a petrol station
stacja benzynowa
‘Are there any petrol stations near here? I’m running low on petrol.’

American English = ‘a gas station’

0/0

a pothole
dziura w jezdni
‘We hit a pothole on the way here. I think the wheel is damaged.’

0/0

a road sign
znak drogowy
‘There are a lot of road signs at the junction, it’s quite confusing.’

0/0

a roundabout
rondo
‘Our head office is located just off the roundabout at the end of the dual carriageway.’

American English = ‘a traffic circle’

0/0

a slip road
wjazd lub zjazd z autostrady
‘Take the slip road onto the motorway.’

0/0

a speed camera
fotoradar
‘There are a number of speed cameras on the dual carriageway.’

0/0

a street light
latarnia uliczna
‘There are no street lights along this stretch of road.’

0/0

traffic lights
sygnalizacja świetlna
‘The traffic lights have stopped working so there are long delays.’

0/0

a zebra crossing
przejście dla pieszych oznaczone pasami
‘The new zebra crossing has made it safer to cross the road.’

American English = ‘a cross walk’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto