Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Podróz Pobyt w hotelu

Pobyt w hotelu

Staying in a hotel

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Pobyt w hotelu

Staying in a hotel


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a hotel hotel ‘We always hold our sales conferences in this hotel.’

0/0

a hotel room pokój hotelowy ‘Your hotel room is on the third floor.’

0/0

a single room pokój jednoosobowy ‘I’ve reserved a single room for the trip.’

0/0

a double room pokój dwuosobowy (z jednym łóżkiem) ‘I’d like to book a double room and a single room.’

0/0

a twin room pokój dwuosobowy (z dwoma osobnymi łóżkami) ‘We only have twin rooms available for this evening.’

0/0

a reception recepcja ‘Reception is on the ground floor near the car park.’

0/0

a receptionist recepcjonista ‘Our receptionist can help you to change your reservation.’

0/0

to make a reservation dokonywać rezerwacji ‘Would you like to make a reservation?’

0/0

to cancel a reservation anulować rezerwację ‘I’m no longer planning to visit London so would like to cancel my reservation, please.’

0/0

to check in to a hotel zameldować się w hotelu ‘I’ll check in to the hotel first then join you for the meeting.’

0/0

to check out of a hotel wymeldować się z hotelu ‘Please make sure you check out of the hotel before 11 a.m.’

0/0

a mini bar barek ‘There’s a mini bar in your room.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

a hotel
hotel
‘We always hold our sales conferences in this hotel.’

0/0

a hotel room
pokój hotelowy
‘Your hotel room is on the third floor.’

0/0

a single room
pokój jednoosobowy
‘I’ve reserved a single room for the trip.’

0/0

a double room
pokój dwuosobowy (z jednym łóżkiem)
‘I’d like to book a double room and a single room.’

0/0

a twin room
pokój dwuosobowy (z dwoma osobnymi łóżkami)
‘We only have twin rooms available for this evening.’

0/0

a reception
recepcja
‘Reception is on the ground floor near the car park.’

0/0

a receptionist
recepcjonista
‘Our receptionist can help you to change your reservation.’

0/0

to make a reservation
dokonywać rezerwacji
‘Would you like to make a reservation?’

0/0

to cancel a reservation
anulować rezerwację
‘I’m no longer planning to visit London so would like to cancel my reservation, please.’

0/0

to check in to a hotel
zameldować się w hotelu
‘I’ll check in to the hotel first then join you for the meeting.’

0/0

to check out of a hotel
wymeldować się z hotelu
‘Please make sure you check out of the hotel before 11 a.m.’

0/0

a mini bar
barek
‘There’s a mini bar in your room.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto