Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Srodowisko Szkody w środowisku

Szkody w środowisku

Environmental damage

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Degradacja środowiska naturalnego

Environmental damage


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

pollution zanieczyszczenia ‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

0/0

air pollution zanieczyszczenie powietrza ‘The air pollution in the city centre is quite bad.’

0/0

water pollution zanieczyszczenie wody ‘Water pollution makes it unsafe to swim in the river.’

0/0

climate change zmiana klimatu ‘There was a presentation on climate change at the conference.’

0/0

contamination skażenie ‘Contamination of the land is causing delays to the construction project.’

0/0

deforestation wylesienie ‘Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.’

0/0

global warming globalne ocieplenie ‘Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.’

0/0

the greenhouse effect efekt cieplarniany ‘I’m writing a paper on the greenhouse effect.’

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

pollution
zanieczyszczenia
‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

0/0

air pollution
zanieczyszczenie powietrza
‘The air pollution in the city centre is quite bad.’

0/0

water pollution
zanieczyszczenie wody
‘Water pollution makes it unsafe to swim in the river.’

0/0

climate change
zmiana klimatu
‘There was a presentation on climate change at the conference.’

0/0

contamination
skażenie
‘Contamination of the land is causing delays to the construction project.’

0/0

deforestation
wylesienie
‘Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.’

0/0

global warming
globalne ocieplenie
‘Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.’

0/0

the greenhouse effect
efekt cieplarniany
‘I’m writing a paper on the greenhouse effect.’


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Utwórz konto