Strona główna Vocabulary Trener ogólnego słownictwa angielskiego Srodowisko Szkody w środowisku

Environmental damage

Szkody w środowisku

Wykonaj test, aby zobaczyć wynik dla każdego z wyświetlonych słów:

Wykonaj test na słownictwo

Environmental damage

Degradacja środowiska naturalnego


Twój wynik Vocabulary Audio Tłumaczenie Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

pollution zanieczyszczenia “We’re monitoring the level of pollution in the river.”

0/0

air pollution zanieczyszczenie powietrza “The air pollution in the city centre is quite bad.”

0/0

water pollution zanieczyszczenie wody “Water pollution makes it unsafe to swim in the river.”

0/0

climate change zmiana klimatu “There was a presentation on climate change at the conference.”

0/0

contamination skażenie “Contamination of the land is causing delays to the construction project.”

0/0

deforestation wylesienie “Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.”

0/0

global warming globalne ocieplenie “Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.”

0/0

the greenhouse effect efekt cieplarniany “I’m writing a paper on the greenhouse effect.”

Twój wynik Vocabulary, Audio, Tłumaczenie, Przykładowe zdanie / uwagi

0/0

pollution
zanieczyszczenia
“We’re monitoring the level of pollution in the river.”

0/0

air pollution
zanieczyszczenie powietrza
“The air pollution in the city centre is quite bad.”

0/0

water pollution
zanieczyszczenie wody
“Water pollution makes it unsafe to swim in the river.”

0/0

climate change
zmiana klimatu
“There was a presentation on climate change at the conference.”

0/0

contamination
skażenie
“Contamination of the land is causing delays to the construction project.”

0/0

deforestation
wylesienie
“Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.”

0/0

global warming
globalne ocieplenie
“Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.”

0/0

the greenhouse effect
efekt cieplarniany
“I’m writing a paper on the greenhouse effect.”


This worksheet is part of our general English vocabulary trainer. If you’d like to save your vocabulary test score, please create a Getting Started account or a Professional account.

Related links