Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Το περιβάλλον Περιβαλλοντική καταστροφή

Περιβαλλοντική καταστροφή

Environmental damage

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Περιβαλλοντική καταστροφή

Environmental damage


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

pollution μόλυνση ‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

0/0

air pollution μόλυνση του αέρα ‘The air pollution in the city centre is quite bad.’

0/0

water pollution μόλυνση του νερού ‘Water pollution makes it unsafe to swim in the river.’

0/0

climate change κλιματική αλλαγή ‘There was a presentation on climate change at the conference.’

0/0

contamination ρύπανση ‘Contamination of the land is causing delays to the construction project.’

0/0

deforestation αποψίλωση των δασών ‘Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.’

0/0

global warming υπερθέρμανση του πλανήτη ‘Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.’

0/0

the greenhouse effect το φαινόμενο του θερμοκηπίου ‘I’m writing a paper on the greenhouse effect.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

pollution
μόλυνση
‘We’re monitoring the level of pollution in the river.’

0/0

air pollution
μόλυνση του αέρα
‘The air pollution in the city centre is quite bad.’

0/0

water pollution
μόλυνση του νερού
‘Water pollution makes it unsafe to swim in the river.’

0/0

climate change
κλιματική αλλαγή
‘There was a presentation on climate change at the conference.’

0/0

contamination
ρύπανση
‘Contamination of the land is causing delays to the construction project.’

0/0

deforestation
αποψίλωση των δασών
‘Deforestation has caused the risk of flooding in the area to increase.’

0/0

global warming
υπερθέρμανση του πλανήτη
‘Global warming is high on our agenda for discussion at tomorrow’s meeting.’

0/0

the greenhouse effect
το φαινόμενο του θερμοκηπίου
‘I’m writing a paper on the greenhouse effect.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής