Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Μεταφορές Δρόμοι

Δρόμοι

Roads

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Τύποι δρόμων

Types of road


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a minor road δρόμος μικρότερης κυκλοφορίας ‘Our sat nav took us on a number of minor roads to get here, so it took us longer than expected.’

0/0

a main road κεντρικός δρόμος ‘Our offices are located close to the main road between Brighton and Gatwick.’

0/0

a dual carriageway με διπλή λωρίδα ‘It’s quicker to take the dual carriageway to the port.’

American English = ‘a divided highway’

0/0

a motorway αυτοκινητόδρομος ‘There are long delays on the motorway, so I suggest you take an alternative route.’

American English = ‘a freeway’
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a minor road
δρόμος μικρότερης κυκλοφορίας
‘Our sat nav took us on a number of minor roads to get here, so it took us longer than expected.’

0/0

a main road
κεντρικός δρόμος
‘Our offices are located close to the main road between Brighton and Gatwick.’

0/0

a dual carriageway
με διπλή λωρίδα
‘It’s quicker to take the dual carriageway to the port.’

American English = ‘a divided highway’

0/0

a motorway
αυτοκινητόδρομος
‘There are long delays on the motorway, so I suggest you take an alternative route.’

American English = ‘a freeway’

Στον αυτοκινητόδρομο

On the motorway


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a central reservation νησίδα ‘There’s a lot of litter in the central reservation.’

0/0

a hard shoulder λωρίδα έκτακτης ανάγκης ‘I think the car has a flat tyre. I’ll pull onto the hard shoulder.’

0/0

a lane λωρίδα ‘Stay in the left lane at the junction to turn left onto Station Road.’

This is in the sense of a lane on a motorway or dual carriageway. ‘A lane’ is also used for a small road typically in the countryside.

0/0

a motorway service station σταθμός υπηρεσιών αυτοκινητόδρομου ‘This is the last motorway service station for thirty miles.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a central reservation
νησίδα
‘There’s a lot of litter in the central reservation.’

0/0

a hard shoulder
λωρίδα έκτακτης ανάγκης
‘I think the car has a flat tyre. I’ll pull onto the hard shoulder.’

0/0

a lane
λωρίδα
‘Stay in the left lane at the junction to turn left onto Station Road.’

This is in the sense of a lane on a motorway or dual carriageway. ‘A lane’ is also used for a small road typically in the countryside.

0/0

a motorway service station
σταθμός υπηρεσιών αυτοκινητόδρομου
‘This is the last motorway service station for thirty miles.’

Δρόμοι

Roads


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cat's eye σαμαράκι ‘The fog was pretty bad, but the cat's eyes made it easier to see where the road was.’

0/0

a junction κόμβος ‘Go straight over the junction then turn right at the petrol station.’

0/0

a one-way street μονόδρομος ‘You can’t turn left here - it’s a one-way street.’

0/0

a pedestrian crossing διάβαση πεζών ‘It’s safer to use the pedestrian crossing further down the road.’

This is also known as a ‘pelican crossing’.

0/0

a petrol station βενζινάδικο ‘Are there any petrol stations near here? I’m running low on petrol.’

American English = ‘a gas station’

0/0

a pothole λακκούβα ‘We hit a pothole on the way here. I think the wheel is damaged.’

0/0

a road sign πινακίδα ‘There are a lot of road signs at the junction, it’s quite confusing.’

0/0

a roundabout κυκλική διασταύρωση ‘Our head office is located just off the roundabout at the end of the dual carriageway.’

American English = ‘a traffic circle’

0/0

a slip road ολισθηρός δρόμος ‘Take the slip road onto the motorway.’

0/0

a speed camera κάμερα ελέγχου ταχύτητας ‘There are a number of speed cameras on the dual carriageway.’

0/0

a street light στήλη φωτός ‘There are no street lights along this stretch of road.’

0/0

traffic lights φανάρια ‘The traffic lights have stopped working so there are long delays.’

0/0

a zebra crossing διάβαση πεζών ‘The new zebra crossing has made it safer to cross the road.’

American English = ‘a cross walk’
Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

a cat's eye
σαμαράκι
‘The fog was pretty bad, but the cat's eyes made it easier to see where the road was.’

0/0

a junction
κόμβος
‘Go straight over the junction then turn right at the petrol station.’

0/0

a one-way street
μονόδρομος
‘You can’t turn left here - it’s a one-way street.’

0/0

a pedestrian crossing
διάβαση πεζών
‘It’s safer to use the pedestrian crossing further down the road.’

This is also known as a ‘pelican crossing’.

0/0

a petrol station
βενζινάδικο
‘Are there any petrol stations near here? I’m running low on petrol.’

American English = ‘a gas station’

0/0

a pothole
λακκούβα
‘We hit a pothole on the way here. I think the wheel is damaged.’

0/0

a road sign
πινακίδα
‘There are a lot of road signs at the junction, it’s quite confusing.’

0/0

a roundabout
κυκλική διασταύρωση
‘Our head office is located just off the roundabout at the end of the dual carriageway.’

American English = ‘a traffic circle’

0/0

a slip road
ολισθηρός δρόμος
‘Take the slip road onto the motorway.’

0/0

a speed camera
κάμερα ελέγχου ταχύτητας
‘There are a number of speed cameras on the dual carriageway.’

0/0

a street light
στήλη φωτός
‘There are no street lights along this stretch of road.’

0/0

traffic lights
φανάρια
‘The traffic lights have stopped working so there are long delays.’

0/0

a zebra crossing
διάβαση πεζών
‘The new zebra crossing has made it safer to cross the road.’

American English = ‘a cross walk’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμόΕκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής