ΑρχικήΓραμματικήGrammar worksheets and testΑρχάριοςΑπλός Αόριστος

Απλός Αόριστος

(Past simple)


Εισαγωγή

Ο απλός αόριστος χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για:
Μπορούμε να πούμε πότε ή για πόσο συνέβησαν αυτές οι πράξεις.

Παραδείγματα:

Μέρος 1 – Απλός Αόριστος Κατάφαση

Τα ομαλά ρήματα στον απλό αόριστο παίρνουν "-ed".

Για παράδειγμα:
I
You
He / She / It
We
They
walked to the office.
played tennis.
laughed.
washed the car.
(worry =) worried all day.

Τα ανώμαλα ρήματα στον απλό αόριστο είναι διαφορετικά και πρέπει να τα μάθεις!

Για παράδειγμα:
I
You
He / She / It
We
They
fell off the wall.
forgot the keys.
left work early.
bought some new clothes.

Μερικά κοινά ανώμαλα ρήματα:

Απλός Αόριστος
I
You
He / She / It
We
They
did do
got get
went go
had have
heard hear
knew know
left leave
made make
said say
saw see
told tell
won win

Εξάσκηση

 • My mother shopping yesterday. (go)
   
 • We in an apartment in Thailand. (stay)
   
 • Bob to the meeting by train. (travel)
   
 • I the news on the radio. (hear)
   

Μέρος 2 – Απλός Αόριστος ʼρνηση

Για να φτιάξουμε μια αρνητική πρόταση χρησιμοποιούμε
"didn't (did not)" + το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς "to")


Για παράδειγμα:
I
You
He / She / It
We
They
didn't buy any new shoes.
go to work yesterday.
play badminton last night.

Εξάσκηση

 • Sarah the competition. (win)
   
 • We soup for dinner last night. (have)
   
 • They about the accident. (know)
   
 • I help with the project. (need)
   

Μέρος 3 – Απλός Αόριστος Ερώτηση

Για να φτιάξουμε μια ερώτηση χρησιμοποιούμε
"did" + το απαρέμφατο του κυρίως ρήματος (χωρίς "to")

Θυμήσου να βάλεις το "did" μπροστά από το υποκείμενο: "Did you", "Did he"

Did you ask her to the party? Yes, I did. / No, I didn't (did not).
Did he visit the office yesterday? Yes, he did. / No, he didn't (did not).
Did they buy a new house? Yes, they did. / No, they didn't (did not).

Εξάσκηση

 • you the quiz? (complete)
   
 • he you? (phone)
   
 • they your friends? (meet)
   
 • the film late? (finish)
   

Περισσότερη εξάσκησηΈλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Οι ακόλουθες ασκήσεις υπαγόρευσης περιλαμβάνουν χρήση αυτής της γραμματικής δομής:
 
 Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

Grammar
 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Λεξιλόγιο


Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό σας χρησιμοποιώντας τα τρία μαθήματα λεξιλογίου μας:Practice your spelling using our three spelling tests:
Μαθαίνω λεξιλόγιο
Video lessons
 

Video μαθήματα


Εστιάστε σε συγκεκριμένους τομείς των Αγγλικών για επαγγελματίες, χρησιμοποιώντας τα video μαθήματα μας:
 
Κάνω ένα βιντεομάθημα
Dictation exercises
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης


Εξασκήστε τις ικανότητες σας να ακούτε και να γράφετε χρησιμοποιώντας τις ασκήσεις υπαγόρευσής μας:
Ολοκληρώνω ασκήσεις ορθογραφίας

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Business vocabulary trainer
 

Μάθημα προτάσεων
 

Spelling tests
 

Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Verb conjugation practice
 

Video μαθήματα
 
4 video lessons
 
10 additional video lessons
 

Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
 
47 additional scenario-based exercises
 

Εστιάζοντας στη γραμματική
 

Αριθμοί
 

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Λεξιλόγιο
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
Business vocabulary trainer

Μάθημα προτάσεων

Spelling tests

 
Γραμματική
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
Verb conjugation practice

 
Video μαθήματα
 
4 video lessons
10 additional video lessons

 
Ασκήσεις υπαγόρευσης
 
3 scenario-based exercises
47 additional scenario-based exercises

Εστιάζοντας στη γραμματική

Αριθμοί