Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου

Δεύτερο είδος υποθετικού λόγου

(Second conditional)


Εισαγωγή


Χρησιμοποιούμε το δεύτερο είδος υποθετικού λόγου για να περιγράψουμε μια κατάσταση στο παρόν, η οποία δεν είναι πραγματική και το αποτέλεσμά της, αν το φανταστούμε είναι αληθινό.

    If I took the bus, I would arrive at 7pm.     
Παραδείγματα:

Τύπος – υποθετική και κύρια πρόταση


Σχηματίζουμε το δεύτερο είδος υποθετικού λόγου με μια υποθετική πρόταση και μία κύρια πρόταση:
Η σειρά των προτάσεων δεν έχει σημασία: το νόημα είναι το ίδιο.

Αν βάλουμε την υποθετική πρόταση πριν από την κύρια πρόταση, χρησιμοποιούμε κόμμα:

Υποθετική πρόταση Κύρια πρόταση
"If" + απλός αόριστος + κόμμα "would" + απαρέμφατο (χωρίς το "to")
If I took the bus, I would arrive at 7pm.
If I owned that house, I would paint it a different colour.
If I lived in Italy, I would learn to cook Italian food.
If you were me, would you take the train or the bus?
If Tom were rich, he would buy an expensive car.

Δε χρησιμοποιούμε κόμμα αν βάλουμε την κύρια πρόταση πριν από την υποθετική πρόταση:

Κύρια πρόταση Υποθετική πρόταση
"would" + απαρέμφατο (χωρίς το "to") "if" + απλός αόριστος
I would arrive at 7pm if I took the bus.
I would paint that house a different colour if I owned it.
I would learn to cook Italian food if I lived in Italy.
Would you take the train or the bus if you were me?
Tom would buy an expensive car if he were rich.


Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις για να σχηματίσεις το δεύτερο είδος υποθετικού λόγου με το σωστό τύπο του ρήματος στις αγκύλες:

 • If I to London, I would go to St. Paul’s cathedral. (go)
   
 • Jack and Emily would get a cat if they near a busy road. (not live)
   
 • I'd you to the Lake District if you came to London. (take)
   
 • If I gave you £100, what would you with it? (do)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις διαλέγοντας τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Χρήση των "could", "might"


Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "could" ή το "might" αντί για το "would" στην κύρια πρόταση του δεύτερου είδους υποθετικού λόγου.

If Tom were rich, he would buy an expensive car. 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες