Αρχική Vocabulary Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών Στο σπίτι Ιδιοκτησία και μετακόμιση

Ιδιοκτησία και μετακόμιση

Ownership and moving home

Κάντε εδώ ένα τεστ για να δείτε τα αποτελέσματά σας για κάθε μία από τις λέξεις που εμφανίζονται:

Κάντε ένα τεστ λεξιλογίου

Ιδιοκτησία

Ownership


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to own a property μου ανήκει μια ιδιοκτησία ‘I own a property in London which I rent out.’

0/0

to buy a property αγοράζω μία ιδιοκτησία ‘I’m buying a property from a friend of mine.’

0/0

to sell a property πουλάω μία ιδιοκτησία ‘We’re selling the property to our neighbours.’

0/0

to let a property νοικιάζω μία ιδιοκτησία (σε κάποιον) ‘We’ve let our property to a civil servant.’

0/0

to rent a property νοικιάζω μία ιδιοκτησία (από κάποιον) ‘I’m renting a property from a landlord who owns several houses and apartments.’

0/0

to live in a flatshare ζω σε ένα διαμέρισμα ‘I live in a flatshare in Warwick.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to own a property
μου ανήκει μια ιδιοκτησία
‘I own a property in London which I rent out.’

0/0

to buy a property
αγοράζω μία ιδιοκτησία
‘I’m buying a property from a friend of mine.’

0/0

to sell a property
πουλάω μία ιδιοκτησία
‘We’re selling the property to our neighbours.’

0/0

to let a property
νοικιάζω μία ιδιοκτησία (σε κάποιον)
‘We’ve let our property to a civil servant.’

0/0

to rent a property
νοικιάζω μία ιδιοκτησία (από κάποιον)
‘I’m renting a property from a landlord who owns several houses and apartments.’

0/0

to live in a flatshare
ζω σε ένα διαμέρισμα
‘I live in a flatshare in Warwick.’

Μετακόμιση

Moving home


Τα αποτελέσματά σας Vocabulary Ήχος Μετάφραση Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to move house μετακομίζω ‘They are moving to a bungalow with a big garden.’

0/0

a removal company εταιρεία μετακομίσεων ‘I’m moving house next week. I’ve booked a removal company to help me move.’

Τα αποτελέσματά σας Vocabulary, Ήχος, Μετάφραση, Πρόταση ως παράδειγμα / σημειώσεις

0/0

to move house
μετακομίζω
‘They are moving to a bungalow with a big garden.’

0/0

a removal company
εταιρεία μετακομίσεων
‘I’m moving house next week. I’ve booked a removal company to help me move.’


Αυτό το φύλλο εργασίας είναι μέρος της γενικής εκπαίδευσης που παρέχουμε για το Λεξιλόγιο των Αγγλικών. Αν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε το αποτέλεσμα του test λεξιλογίου, παρακαλώ δημιουργήστε έναν λογαριασμό για Νέους Χρήστες ή έναν Επαγγελματικό λογαριασμό.

Δημιούργησε ένα λογαριασμό


Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής