Αρχική Γραμματική μεσαίου επιπέδου Αναφορικές προτάσεις

Αναφορικές προτάσεις

(Relative clauses)


Αναφορικές αντωνυμίες μέρος 2

(Δες φύλλο εργασίας αρχαρίων για μια εισαγωγή)

where, whose, whom

Οι αναφορικές προτάσεις μας λένε για ποιο πρόσωπο ή πράγμα μιλάει κάποιος, ή μας δίνουν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό το πρόσωπο ή πράγμα.

Χρησιμοποιούμε "where", "whose" και "whom" σαν αναφορικές αντωνυμίες για να:
Παράδειγμα

Χρησιμοποιούμε το "where" για να μιλήσουμε για ένα μέρος:

   

Χρησιμοποιούμε το "whose" για να δηλώσουμε κτήση? για να αντικαταστήσουμε κτητικά επίθετα όπως το my, his, her, κτλ.:
   That’s the man whose dog bit me.

Το "whose" μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπους και πράγματα:
   That’s the school whose director was sacked for changing grades.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το "whom" αντί για το "who" όταν το αντικείμενο του ρήματος βρίσκεται μέσα στην αναφορική πρόταση και, επίσης, με προθέσεις:
   That’s the man whom I married.
   Marie is the woman with whom I work.

Όμως, το "whom" είναι μια επίσημη λέξη και είναι πιο συνηθισμένο να χρησιμοποιούμε "who" ή "that":
   That’s the man who I married.
   Marie is the woman that I work with.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με "where", "whose" ή "whom":

 • Peter is the plumber my sister employed.
   
 • My father is the one car was stolen.
   
 • That’s the dog ear is hurt.
   
 • The Mermaid is the hotel we got married.
   

Αναφορικές προτάσεις

Υπάρχουν δύο τύποι αναφορικών προτάσεων: οι προσδιοριστικές και οι μη προσδιοριστικές.

Παράδειγμα

 1. Προσδιοριστική αναφορική πρόταση

  The man lives next door to me.

  Αυτή η πρόταση χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες: Το "The man" αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο άντρα, αλλά χωρίς επιπλέον εξηγήσεις, δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποιον άντρα μιλάει ο ομιλητής:

  The man who wants to marry my sister lives next door to me.

  Η προσδιοριστική αναφορική πρόταση στην περίοδο διευκρινίζει για ποιον άντρα μιλάει ο ομιλητής.
   
 2. Μη προσδιοριστική αναφορική πρόταση

  William Shakespeare wrote 154 sonnets.

  Αυτή η πρόταση στέκεται μόνη, επειδή γνωρίζουμε για ποιον μιλάει ο ομιλητής. Δηλώνεται με σαφήνεια: ο William Shakespeare. Όμως, αν διαλέξουμε να προσθέσουμε περισσότερες πληροφορίες, μπορούμε χρησιμοποιώντας μία μη προσδιοριστική αναφορική πρόταση:

  William Shakespeare, who died in 1616, wrote 154 sonnets.

  Η μη προσδιοριστική αναφορική πρόταση σε αυτή την περίοδο μας δίνει επιπλέον πληροφορίες.

Σημείωσε ότι μία μη προσδιοριστική αναφορική πρόταση χωρίζεται με κόμμα.

Also, the relative pronoun that can only be used in a defining relative clause.

Εξάσκηση

Θα πρέπει η αναφορική πρόταση σε κάθε περίοδο να χωριστεί με κόμμα;Check my answers

Αναφορικές προτάσεις χωρίς "who", "that", "which"

Μερικές φορές μπορούμε να παραλείψουμε τις αναφορικές αντωνυμίες "who", "that" και "which". Μπορούμε να το κάνουμε αυτό όταν η αναφορική αντωνυμία είναι το αντικείμενο, όχι το υποκείμενο, του ρήματος.

Παράδειγμα

Αναφορική αντωνυμία ως υποκείμενο:

   The dog which ran away has been found.

   Σε αυτή την πρόταση, "the dog" είναι το υποκείμενο: "the dog ran away", έτσι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια αναφορική αντωνυμία. Δεν μπορούμε να πούμε:
   The dog ran away has been found.

Αναφορική αντωνυμία ως αντικείμενο:

   The gentleman that I interviewed didn't speak any Spanish.
   I interviewed the gentleman.

   Σε αυτή την πρόταση, "the gentleman" ή "that" είναι το αντικείμενο του ρήματος, έτσι μπορούμε να το παραλείψουμε:
   The gentleman I interviewed didn't speak any Spanish.

   The man who I saw on the bus was crying.
   I saw the man.
   The man I saw on the bus was crying.

   The flower which I picked in the park died.
   I picked the flower.
   The flower I picked in the park died.

Εξάσκηση

Μπορούμε να παραλείψουμε την αναφορική αντωνυμία σε αυτές τις προτάσεις;Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή επιλογή a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες