Αρχική Γραμματική Αρχάριος Οι σύνδεσμοι and, or, but

Οι σύνδεσμοι and, or, but

(Conjunctions and, or, but)


Εισαγωγή

and, or, but, so, because

Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε δύο προτάσεις σε μία μεγάλη περίοδο:
Το "and" (=και) χρησιμοποιείται για να προσθέσουμε αντικείμενα σε μια λίστα: Το "or" (=ή) χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για επιλογές: Το "but" (=αλλά) χρησιμοποιείται για να δείξουμε αντίθεση: Το "so" (=έτσι) δίνει το αποτέλεσμα από κάτι: Το "because" (=επειδή) δίνει την αιτία για κάτι:
Περισσότερα παραδείγματα

Συνήθως βάζουμε κόμμα πριν το "or", το "but" και το "so".

Με μια μεγάλη λίστα χρησιμοποιούμε κόμμα και βάζουμε το "and" πριν το τελευταίο αντικείμενο: Μπορούμε να βάλουμε το "because" στην αρχή μιας πρότασης:

Practice

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό σύνδεσμο.

 • I'm very good at sport, I'm terrible at maths.
   
 • The movie was bad, I left the cinema.
   
 • At university, he studied physics chemistry.
   
 • Mick can't drive, so he can take the train, he can take the bus.
   
 • Shelly didn't buy the car she didn't have enough money.
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Create an account
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες