Αρχική Γραμματική Αρχάριος Οι σύνδεσμοι and, or, but

Οι σύνδεσμοι and, or, but

(Conjunctions and, or, but)

Εισαγωγή

and, or, but, so, because

Οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούνται για να συνδέσουμε δύο προτάσεις σε μία μεγάλη περίοδο:
Το "and" (=και) χρησιμοποιείται για να προσθέσουμε αντικείμενα σε μια λίστα: Το "or" (=ή) χρησιμοποιείται για να μιλήσουμε για επιλογές: Το "but" (=αλλά) χρησιμοποιείται για να δείξουμε αντίθεση: Το "so" (=έτσι) δίνει το αποτέλεσμα από κάτι: Το "because" (=επειδή) δίνει την αιτία για κάτι:
Περισσότερα παραδείγματα

Συνήθως βάζουμε κόμμα πριν το "or", το "but" και το "so".

Με μια μεγάλη λίστα χρησιμοποιούμε κόμμα και βάζουμε το "and" πριν το τελευταίο αντικείμενο: Μπορούμε να βάλουμε το "because" στην αρχή μιας πρότασης:

Practice

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό σύνδεσμο.

 • I'm very good at sport, I'm terrible at maths.
   
 • The movie was bad, I left the cinema.
   
 • At university, he studied physics chemistry.
   
 • Mick can't drive, so he can take the train, he can take the bus.
   
 • Shelly didn't buy the car she didn't have enough money.
   

Περισσότερη εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη σωστή απάντηση από το a, b, c ή d:Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Create an account
Access by account type:

Getting Started
Free
Create account
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar test - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises
 
Getting Started
Free
Create account
 
General vocabulary trainer – save your score
 
Business vocabulary trainer
 
Idiom trainer
 
Grammar trainer - save your score
 
Video lessons - 4 lessons including English for emails and presentations
 
Video lessons - 10 additional video lessons including English for finance, strategy, M&A, job interviews
 
Dictation - 5 general English exercises
 
Dictation - 5 business English exercises