Αρχική Γραμματική Αρχάριος Ενεστώτας διαρκείας

Ενεστώτας διαρκείας

(Present continuous)


Εισαγωγή

Χρησιμοποιούμε τον present continuous για να μιλήσουμε για:
Παραδείγματα:

Μέρος 1 - Ενεστώτας διαρκείας κατάφαση

Φτιάχνουμε τον ενεστώτα διαρκείας με
τον τύπο του ενεστώτα του ρήματος "be" ("am", "is", "are")
+ τον τύπο "ing" του κυρίως ρήματος (ενεργητική μετοχή).


Για παράδειγμα:
I 'm / am having a shower at the moment.
He / She / It 's / is working in the city.
You
We
They
're / are seeing the doctor on Monday.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της κατάφασης του ενεστώτα διαρκείας του ρήματος στις αγκύλες.

 • We a new car. (buy)
   
 • He the box for me. (carry)
   
 • David and Sue new carpets for their house. (choose)
   
 • I at the concert on Saturday. (dance)
   

Μέρος 2 - Ενεστώτας διαρκείας άρνηση

Για να φτιάξουμε μια αρνητική πρόταση κάνουμε το ρήμα "be" αρνητικό –
‘m not (am not)
isn’t (is not),
aren’t (are not).


Για παράδειγμα:
I 'm not / am not having a shower at the moment.
He / She / It isn't / is not working in the city.
You
We
They
aren't / 're not / are not seeing the doctor on Monday.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της άρνησης του ενεστώτα διαρκείας του ρήματος στις αγκύλες.

 • Claire too fast. (drive)
   
 • We potatoes during the summer. (eat)
   
 • I fishing this Sunday. (go)
   
 • The boss to Brazil next week. (fly)
   

Μέρος 3 - Ενεστώτας διαρκείας ερώτηση

Για να φτιάξουμε την ερώτηση βάζουμε το ρήμα "be" πριν από το υποκείμενο.


Για παράδειγμα:
Am I having a shower at the moment?
Is he / she / it working in the city?
Are you
we
they
seeing the doctor on Monday?

Σύντομες απαντήσεις

Yes, I am.
No, am not.
Yes, he / she / it is.
No, isn't.
Yes, you
we
they
are.
No, aren't.

Εξάσκηση

Συμπλήρωσε τις προτάσεις με το σωστό τύπο της ερώτησης του ενεστώτα διαρκείας του ρήματος στις αγκύλες.

 • you a new car? (get)
   
 • he you a lift on Friday? (give)
   
 • Sonia and Katy at the hospital? (help)
   
 • we them to the party? (invite)
   

Περισσότερη εξάσκηση

Διάλεξε τη σωστή απάντηση για να συμπληρώσεις την πρόταση: a, b, c ή d.

Έλεγξε τις απαντήσεις μου

Σχετικά links

Ίσως ενδιαφέρεστε και για το εξής:
 

 

Γραμματική


Αναγνωρίστε και εστιάστε γρήγορα σε θέματα γραμματικής:
 
Δες τον πίνακα γραμματικής
Εκπαιδευτής λεξιλογίου Γενικών Αγγλικών
Εκπαιδευτής επαγγελματικού αγγλικού λεξιλογίου
Περιεχόμενο εγγραφής

Δημιούργησε ένα λογαριασμό
Πρόσβαση με τύπο λογαριασμού:

Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Μάθημα προτάσεων
 
Test γραμματικής – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες
 
Getting Started
Δωρεάν
Δημιούργησε λογαριασμό
 
Μαθήματα στο γενικό λεξιλόγιο – αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας, αποκτήστε πρόσβαση στα ακουστικά αρχεία
 
Μαθήματα στο επαγγελματικό λεξιλόγιο (περιλαμβάνει ακουστικά αρχεία)
 
Idiom trainer
 
Μάθημα γραμματικής –αποθηκεύστε τα αποτελέσματά σας
 
Video μαθήματα – 4 μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για emails και παρουσιάσεις
 
Video μαθήματα – 10 επιπρόσθετα video μαθήματα, που περιλαμβάνουν Αγγλικά για την οικονομία, τη στρατηγική, Αγγλικά για Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, τις συνεντεύξεις για εύρεση εργασίας
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις γενικών Αγγλικών
 
Υπαγόρευση – ασκήσεις Αγγλικών για επαγγελματίες