Trecutul continuu

(Past continuous)


Introducere

Trecutul continuu este folosit pentru a descrie o acțiune continuă din trecut (acțiunea începe și se termină în trecut).

Acțiunea poate fi întreruptă de o acțiune mai scurtă (trecutul simplu) sau de un moment specific, de exemplu:

Se pot descrie și două acțiuni continue care au loc în același timp, de exemplu:

Partea I - Forma afirmativă a trecutului continuu

Trecutul simplu conține
forma la trecut a verbului "to be" ("was", "were")
+ verbul principal cu terminația "ing’" (participiul prezent)


De exemplu:

Exerciții

Completați propozițiile cu forma afirmativă corectă a trecutului continuu pentru verbele dintre paranteze.

.
1)
At 4am this morning, I    . (sleep)

 
2)
She    when the alarm started. (dream)

 
3)
They    to London when the accident happened. (travel)

 
4)
We    a film while they were making dinner. (watch)

 

Partea a II-a - Forma negativă a trecutului continuu

Pentru a crea o propoziție la forma negativă, folosim "wasn't" ("was not") / "weren't" ("were not").

De exemplu:

Exerciții

Completați propozițiile cu forma negativă corectă a trecutului continuu pentru verbele dintre paranteze.

.
1)
We    rice for the curry. (boil)

 
2)
He    the house alone. (build)

 
3)
I    the accident very well. (describe)

 
4)
The clothes    very quickly. (dry)

 

Partea a III-a - Forma interogativă a trecutului continuu

Pentru a formula întrebări plasăm "was" / "were" înaintea subiectului


De exemplu:

Răspunsuri scurte
Yes, I
he / she / it
was.
No, I
he / she / it
wasn't.
Yes, you
we
they
were.
No, you
we
they
weren't.

Exerciții

Completați propozițiile cu forma interogativă corectă a trecutului continuu pentru verbele dintre paranteze.

.
1)
   you    when I called? (bake)

 
2)
   the pasta    long enough? (boil)

 
3)
   he    you? (annoy)

 
4)
   they    the highest mountain? (climb)

 

Exerciții suplimentare

Alegeți răspunsul corect dintre a, b, c sau d.
.
1)
The teacher ____ exam papers for 5 hours.
 

 

2)
They ____ the man with a blanket when the doctor arrived.
 

 

3)
____ the street when the accident happened?
 

 

4)
____ crying for the whole film?
 

 

5)
They ____ the accident.
 

 

6)
He ____ more than her.
 

 

Aspect lingvistic de nivel intermediar

Trecutul continuu este considerat un timp narativ și poate fi utilizat pentru a crea sau a descrie atmosfera dintr-un anumit moment din trecut sau pentru a povesti o întâmplare.

De exemplu:

Trecutul continuu poate fi folosit pentru a exprima o acțiune repetată și deranjantă din trecut, folosing “always” sau “constantly”.

De exemplu:

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Vocabular


Vocabulary exercises:Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Exersați-vă ortografia folosind cele trei teste de ortografie:Exersați vocabularul referitor la grafice și diagrame:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video