AcasăGramaticăGrammar worksheets and testBeginnerThere is/ there are și cuantificatori

There is/ there are și cuantificatori

(There is/ there are and quantifiers)


Introducere


Folosim "there is" / "there are" alături de cuantificatori pentru a descrie o cantitate de substantive fără a utiliza numere.

Exemple

Cum se formează - "there is" / "there are" + substantive

Substantive

Există două feluri de substantive: numărabile și nenumărabile.

Folosim "there is" alături de un substantiv numărabil la singular și de toate substantivele nenumărabile.

Folosim "there are" alături de substantivele numărabile la plural.

Exemple

Exerciții

Completați propozițiile cu "there is" sau "there are" la forma afirmativă, negativă sau interogativă, așa cum este indicat în paranteze:

 • a jacket . (positive)
   
 • five books. (negative)
   
 • chairs? (question)
   
 • milk? (question)
   

Cum se formează - "there is" / "there are" + cuantificator + substantiv

Folosim "there is" / "there are" + cuantificatori pentru a descrie cantități generale de substantive numărabile sau nenumărabile (fără a folosi numere).

Nu toți cuantificatorii pot fi folosiți atât pentru substantivele numărabile cât și pentru substantivele nenumărabile.

cuantificator Definiția unui cuantificator
"there is" + substantiv nenumărabil   "there are" + substantiv numărabil la plural  
no zero
any o cantitate mai mare decât zero (doar forma negativă sau interogativă)
a little a few o cantitate redusă
a bit of several
less fewer mai mică decât o altă cantitate
some o cantitate care este, în general, mai mare decât o cantitate redusă
enough cantitatea necesară
not enough mai puțin decât cantitatea necesară
a lot of
lots of
o cantitate importantă
more o cantitate suplimentară sau mai mare decât o altă cantitate
much - o cantitate importantă (de obicei doar la forma negativă sau interogativă)
- many o cantitate importantă
not much not many o cantitate nu așa importantă
too much too many mai mare decât cantitatea necesară

Examples:

"there is" + cuantificator + substantiv nenumărabil "there is" + cuantificator + substantiv numărabil la plural

Exerciții suplimentare

Completați propozițiile cu răspunsul corect dintre a, b, c sau d:Verificați răspunsurile


Grammar
 

Grammar


Identificați rapid și concentrați-vă asupra problemelor de gramatică:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Vocabular


Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Practice your spelling using our three spelling tests:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video