AcasăGramaticăGrammar worksheets and testBeginnerPrezentul perfect

Prezentul perfect

(Present perfect)


Introducere

Folosim prezentul perfect pentru a descrie trecutul atunci când acesta afectează prezentul, de exemplu:

Exemple:

Forma nr. 1 - Forma afirmativă a prezentului perfect

Pentru forma afirmativă a prezentului perfect, folosim
"have" + participiul trecut.

Subiect "have" participiul trecut
I
You
We
They
have
've

been
to India.
He / She / It has
's

Participiul trecut

Pentru verbele regulate, formăm participiul trecut adăugând-le terminația "–d", "–ed" sau "–ied", de exemplu:

verbe regulate
infinitiv   participiul trecut  
receive received "-d" pentru verbe regulate care se termină în "e"
work worked "-ed" pentru verbe regulate care se termină într-o consoană
study studied "-ied" pentru verbe regulate care se termină într-o consoană și "y"

Participiul trecut al verbelor neregulate este diferit și trebuie învățat separat, de exemplu:

verbe neregulate
infinitiv   participiul trecut  
be been
do done
eat eaten
find found
go gone
grow grown
have had
make made
see seen

Exerciții

Completați propozițiile cu forma afirmativă a prezentului perfect pentru verbele dintre paranteze:

 • I that movie three times. (see)
   
 • David and Sarah every day for their exams. (study)
   
 • Tom breakfast for us. (make)
   
 • Our company in the last five years. (grow)
   

Forma nr. 2 - Forma negativă a prezentului perfect

Pentru forma negativă a prezentului perfect, folosim
"have not" + participiul trecut.

Subiect "have not" participiul trecut
I
You
We
They
have not
haven't
've not

eaten
breakfast yet.
He / She / It has not
hasn't
's not

Exemple:

Exerciții

Completați propozițiile cu forma negativă a prezentului perfect pentru verbele dintre paranteze:

 • I a holiday this year. (have)
   
 • Sarah to Italy before. (be)
   
 • He his homework yet. (do)
   
 • We Tom since last Friday. (see)
   

Forma nr. 3 - Forma interogativă a prezentului perfect

Pentru forma interogativă a prezentului perfect, folosim
"have" + subiect + participiul trecut.

"have" Subiect participiul trecut
Have I
you
we
they

seen
my purse?
Has he / she / it

Exemple:

Exerciții

Completați propozițiile cu forma interogativă a prezentului perfect pentru verbele dintre paranteze:

 • you Tom this week? (see)
   
 • Sarah to the airport yet? (go)
   
 • Clara dinner yet? (eat)
   
 • Who she to the party? (invite)
   

Exerciții suplimentare

Completați propozițiile cu răspunsul corect dintre a, b, c sau d:Verificați răspunsurile

Aspect lingvistic suplimentar

Pentru forma afirmativă a prezentului perfect folosim și "always" și "never". 

Folosind "never", sensul devine negativ:

Subiect   "have"   perioadă   participiul trecut  
I
You
We
They
have always
never
lived in the city.
He
She
It
has


Pentru forma interogativă a prezentului perfect folosim și "always" și "ever".

"have"   Subiect   perioadă   participiul trecut  
Have I
you
we
they
always
never
lived in the city.
Has he
she
it

Exemple:


Grammar
 

Grammar


Identificați rapid și concentrați-vă asupra problemelor de gramatică:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Vocabular


Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Practice your spelling using our three spelling tests:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video