Trectul simplu vs. Prezentul perfect

(Past simple vs. present perfect)


Introducere

(Pentru a vedea forma și a exersa fiecare timp verbal, accesați foile de lucru cu trecutul simplu și prezentul perfect.

Prezentul perfect este folosit
Când folosim timpul prezent perfect (present perfect) nu putem determina când a avut loc o acțiune. Folosim acest timp pentru a descrie un interval de timp sau un moment nespecificat.
Trecutul simplu este folosit Putem folosi timpul trecut simplu pentru a vorbi despre un timp specific sau un anumit interval de timp.
Exemplul 1
 1. Prezentul perfect
  • I have lived in Hong Kong for 17 years.
 2. Trecutul simplu
  • I lived in Hong Kong for 17 years.
În ambele exemple, intervalul de timp este de 17 ani. Însă, în prima propoziție, datorită utilizării prezentului perfect, știm că acțiunea continuă. Persoana respectivă încă locuiește în Hong Kong.

În a doua propoziție folosim trecutul simplu, astfel că acțiunea a luat sfârșit. Persoana a locuit în Hong Kong timp de 17 ani dar acum locuiește în altă parte.
Exemplul 2
 1. Prezentul perfect
  • Peter has been to India twice.
 2. Trecutul simplu
  • He went there in 1992 and in 2004.
Prima propoziție se referă la experiențele lui Peter. Știm că, până acum, a vizitat India de două ori.

A doua propoziție ne spune, în mod specific, când a fost în India.
Exemplul 3
 1. Prezentul perfect
  • Tom and Sue have worked at the company since 2001.
 2. Trecutul simplu
  • Tom and Sue started working at the company 13 years ago.
Prima propoziție utilizează prezentul perfect și “since”. Știm că au început să lucreze acolo în 2001 și continuă să o facă.

A doua propoziție utilizează trecutul simplu și "ago". "Ago" are sens de "before" (înainte): este folosit pentru a arăta cu cât timp înainte de momentul vorbirii a avut loc acțiunea. Astfel, "two years ago" = "two years before". Dar folosim "ago", nu "before".

Ambele propoziții ne spun când au început Tom și Sue să lucreze pentru companie, dar în moduri diferite.

Expresii temporale

Expresii temporale folosite cu prezentul perfect:

"since" Folosim "since" + un moment specific în timp:
 • since 1963, since last year, since the holidays, since my childhood, etc.
"ever" Aceasta înseamnă "oricând"
 • Have you ever seen a wild dolphin?
"already" Acțiunea este realizată înainte de un anumit moment declarat sau implicit sau acțiunea este realizată mai devreme decât se aștepta:
 • We have already sold the house.
"just" Acțiunea a fost finalizată cu puțin timp înainte de:
 • I have just eaten dinner.
"yet" Până în acel moment:
 • He hasn't started work yet.
"still" Acest lucru arată că o situație continuă, de obicei când ne așteptăm să nu
 • I still haven’t received the letter.

Expresii temporale folosite cu trecutul simplu:

"ago"
"yesterday"
"last Monday"
"last week"
"last month" etc
a date
a year

Expresii care pot fi utilizate cu ambele timpuri verbale:

"for" + intervalul de timp Folosim "for" + un interval de timp:
 • for six weeks
 • for 2 months
 • for ten years
 • for the weekend, etc.
"recently"
"never" Înseamnă "nu oricând" ("not at any time"):
 • I have never seen a wild dolphin.
 • I never visited the Taj Mahal when I lived in India.


Completați propozițiile cu forma afirmativă a prezentului perfect pentru verbele dintre paranteze:

Exerciții

.
1)
He    Singapore in 1985. (leave)

 
2)
I    Emma since we left school. (not see)

 
3)
   you    the report yet? (finish)

 
4)
Last summer, we    at the Taj Mahal Palace Hotel in Mumbai. (stay)

 

Exerciții suplimentare

Completați propozițiile cu răspunsul corect dintre a, b, c sau d:
.
1)
____ the water in the lake ____ yet?
 

 

2)
I ____ my certificate last night.
 

 

3)
Tom ____ a lot of weight since last summer.
 

 

4)
Bob still ____ the washing out.
 

 

5)
Smartphone sales ____ last year.
 

 

6)
In 1992, I ____ the funds to do what I wanted.
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Vocabular


Vocabulary exercises:Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Exersați-vă ortografia folosind cele trei teste de ortografie:Exersați vocabularul referitor la grafice și diagrame:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video