Fraza condițională de tip 1 (if)

(First conditional (if))


Introducere

Fraza condițională de tipul 1 se referă la o condiție posibilă în viitor – o acțiune care va avea sau nu loc în viitor, in funcție de îndeplinirea unor condiții date.

Exemple
"If they win the match,   I will buy them dinner."  
Realizarea primei acțiuni ...   ... o face posibilă pe cea de-a doua.  
Dacă prima acțiune nu se realizează...   ... cea de-a doua acțiune nu va avea loc.

"If you study hard,   you will pass the exam."  

"If she sings well,   she will win the competition."  

Form

O frază condițională de tipul 1 conține două propoziții: propoziția subordonată condițională ("if" clause) și propoziția principală.

Pentru a crea propoziția condițională ("if" clause), folosim:
"if" + timpul prezent.

Pentru a formula propoziția principală, folosim:
timpul viitor.


Propoziția subordonată condițională ("if" clause) poate fi poziționată la început sau la final, păstrându-și sensul în ambele situații.
Când propoziția condițională ("if" clause) este poziționată la începutul frazei, virgula este necesară între cele două propoziții.


Putem folosi "when" în loc de "if":
De exemplu:

Exerciții

Completați propozițiile cu forma corectă a verbului dintre paranteze.
.
1)
If we visit grandma, she    us presents. (give)

 
2)
We    late for work if the car doesn’t start. (be)

 
3)
When I    home tonight, will you be there? (arrive)

 
4)
The dog will bark if anyone    to the house. (come)

 

Exerciții suplimentare

Completați propozițiile cu răspunsul corect dintre a, b, c sau d:
.
1)
When you finish the report, I ____ it.
 

 

2)
She won't take the job if the pay ____ bad.
 

 

3)
If it rains, ____ at home?
 

 

4)
When the flowers ____, they'll be beautiful.
 

 

5)
He ____ to the meeting if the weather is bad.
 

 

6)
If she ____ the report today, she will start the next project.
 

 

Aspect lingvistic de nivel intermediar

Putem folosi "unless" în loc de "if".

"Unless" înseamnă "except if" sau "if + not".

Următoarele două fraze au același înțeles:

Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Vocabular


Vocabulary exercises:Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Exersați-vă ortografia folosind cele trei teste de ortografie:Exersați vocabularul referitor la grafice și diagrame:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video