AcasăGramaticăGrammar worksheets and testintermediatePropoziții relative

Propoziții relative

(Relative clauses)


Pronume relative – partea a 2-a

(Vezi foaia de lucru pentru începători pentru partea introductivă)

where, whose, whom

Propozițiile relative ne transmit despre cine sau despre ce vorbește cineva, sau ne oferă mai multe informații despre acea persoană sau acel obicet.

Folosim "where", "whose" și "whom" ca pronume relative pentru:
Exemplu

Folosim "where" pentru a ne referi la un loc:
   

Folosim "whose" pentru a exprima posesia; pentru a înlocui adjectivele posesive precum my, his, her, etc.:
   That’s the man whose dog bit me.

"Whose" poate fi folosit pentru persoane și obiecte:
   That’s the school whose director was sacked for changing grades.

Putem folosi "whom" în loc de "who" atunci când complementul verbului este în propoziția relativă, și, de asemenea, alături de prepoziții:
   That’s the man whom I married.
   Marie is the woman with whom I work.

Însă, "whom" este un termen formal astfel că "who" sau "that" se folosesc mai des:
   That’s the man who I married.
   Marie is the woman that I work with.

Exerciții

Completați propozițiile cu "where", "whose" sau "whom":

 • Peter is the plumber my sister employed.
   
 • My father is the one car was stolen.
   
 • That’s the dog ear is hurt.
   
 • The Mermaid is the hotel we got married.
   

Propoziții relative

Există două tipuri de propoziții relative: definite și nedefinite.

Exemplu

 1. Propoziția relativă definită

  The man lives next door to me.

  Această propoziție are nevoie de mai multe informații: "The man" se referă la un bărbat anume dar, fără explicații suplimentare, nu putem ști la care bărbat se referă vorbitorul:

  The man who wants to marry my sister lives next door to me.

  Propoziția relativă definită din frază are rolul de a clarifica la care bărbat se referă vorbitorul.
   
 2. Propoziția relativă nedefinită

  William Shakespeare wrote 154 sonnets.

  Această propoziție este independentă deoarece știm la cine se referă vorbitorul. Este indicat în mod clar: William Shakespeare. Totuși, dacă dorim să adăugăm informații suplimentare, putem să o facem utilizând o propoziție relativă nedefinită:

  William Shakespeare, who died in 1616, wrote 154 sonnets.

  Propoziția relativă nedefinită din frază ne oferă informații adiționale.

Rețineți că propozițiile relative nedefinite sunt separate de restul frazei prin virgule.

Also, the relative pronoun that can only be used in a defining relative clause.

Exerciții

Ar trebui ca propoziția relativă din orice frază să fie separată prin virgule?Check my answers

Propoziții relative fără "who", "that", "which"

Uneori putem omite pronumele relative "who", "that" și "which". Putem să o facem atunci când pronumele relativ are funcția sintactică de complement, nu de subiect al verbului.

Exemplu

Pronumele relativ ca subiect:

   The dog which ran away has been found.

   În această frază, "the dog" este subiectul: "the dog ran away", prin urmare, trebuie să folosim un pronume relativ. Nu putem spune:
   The dog ran away has been found.

Pronumele relativ cu funcție de complement

   The gentleman that I interviewed didn't speak any Spanish.
   I interviewed the gentleman.

   În această frază, "the gentleman" sau "that" reprezintă complementul verbului, astfel că putem omite pronumele relativ.
   The gentleman I interviewed didn't speak any Spanish.

   The man who I saw on the bus was crying.
   I saw the man.
   The man I saw on the bus was crying.

   The flower which I picked in the park died.
   I picked the flower.
   The flower I picked in the park died.

Exerciții

Putem omite pronumele relative în aceste fraze?Verificați răspunsurile

Exerciții suplimentare

Alegeți varianta corectă dintre a, b, c sau d:Verificați răspunsurile


Grammar
 

Grammar


Identificați rapid și concentrați-vă asupra problemelor de gramatică:
Improve your grammar
Vocabulary
 

Vocabular


Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Practice your spelling using our three spelling tests:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video