Articole: a, an, the

(Articles: a, an, the)


Introducere

Folosim articole nehotărâte (indefinit articles) alături de un substantiv nespecific la singular:
Folosim articolul hotărât (definite article) pentru un substantiv singular specific, substantive la plural și substantive care nu se pot număra:
Exemple:

Partea I - articole nehotărâte

Folosim articolele nehotărâte pentru a ne referi la un obiect, dar nu unul în special: Folosim "a" cu: Folosim "an" cu: Exemple:
Folosim articolele nehotărâte cu cuantificatori, de exemplu:
  • a few
  • a little
  • a lot

Exerciții

Completați propozițiile cu "a" sau "an":

.
1)
We are buying    new car.

 
2)
Simon saw    elephant at the zoo.

 
3)
I am reading    good book at the moment.

 
4)
Do you drive    expensive car?

 

Partea a II-a - articolul hotărât

Folosim "the" pentru: De exemplu:
Folosim "the" cu substantivele și adjectivele care încep cu o vocală sau cu o consoană, dar pronunția vocalei se schimbă:
  • before a vowel e.g. 'the apples':
  • before a consonant e.g. 'the big house':

Exerciții

Completați propozițiile cu "a", "an" sau "the":

.
1)
Where is    money I gave you?

 
2)
I will be there in    hour.

 
3)
This restaurant makes    best food in town.

 
4)
It wasn't    good film.

 

Exerciții suplimentare

.
1)
It was ____ easy exam.
 

 

2)
This is ____ best book I've ever read.
 

 

3)
Would you like ____ cup of tea?
 

 

4)
____ oranges in Spain are very sweet.
 

 

5)
We saw ____ excellent film last night.
 

 

6)
Can you lend me ____ euro?
 

 


Create a free Getting Started accountVocabulary
 

Vocabular


Vocabulary exercises:Extindeți-vă vocabularul folosind cei trei antrenori de vocabular:Exersați-vă ortografia folosind cele trei teste de ortografie:Exersați vocabularul referitor la grafice și diagrame:
Lecții de vocabular
Video lessons
 

Lecții video


Concentrați-vă pe anumite zone din engleza pentru afaceri folosind lecțiile noastre video:
 
Participați la o lecție video